Hopp til hovedinnhold
Gran plantet i Vesterå, Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

Planterekord for Statskog

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog satte 2,2 millioner skogplanter i jorda i 2018. Det er hundre tusen planter mer enn året før.

Allerede i 2016 passerte statsforetaket to millioner planter. Nå er ny rekord satt med 2,2 millioner i 2018.

- Bærekraftig drift av skogen er en del av løsningen for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Men da er plantingen avgjørende, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Planting er hovedtiltaket etter hogst og skjer vanligvis om våren og høsten. Plantene er ett til to år idet de settes i jorda og er tilpasset stedet treet skal vokse opp. Plantene stammer fra norske planteskoler.

- Aktivt skogbruk gir bærekraftig verdiskapning i store deler av landet, og er et godt klimatiltak, sier Skillingstad.

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Verne- og miljøhensyn gjør at kun noe under halvparten av den produktive skogen drives. Hoveddelen av selskapets skogsdrift skjer i Sør-Norge.

Vil du ha varsel når Statskog legger ut nyheter? Registrer deg her.