Hopp til hovedinnhold
Hogst i forsøksskog i Vesterå, Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

Europas statsskoger i Norge

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Droner, doktorgrader, laserkontroll og store data. Ledere for statlige skogeiere i Europa får servert dagens og framtidas teknologi innenfor norsk skogsdrift.

Statlige skogeiere fra 22 europeiske land er samlet i den i Brüsselbaserte samarbeidsorganisasjonen Eustafor. Etter invitasjon fra Statskog har organisasjonens øverste ledelse nå møte i Oslo.

- Jeg opplever at dette er skogbruk basert på høy kompetanse. Det er veldig nyttig for oss å høre mer om hvordan den norske skogen drives, sier presidenten i Eustafors eksekutivkomite, Per-Olof Wedin.

- Skogens tid er nå
Wedin er tydelig på at skogressursen i Europa må brukes aktivt for å komme enda mer til nytte på veien til et bærekraftig samfunn. Dette er svært aktuelle spørsmål for beslutningstakerne i EU.

- Skogens tid er nå, og det må vi få fram enda bedre. Vi skal jo gå fra fossil til fornybar. Aldri før har treverk blitt brukt til å lage så mange fantastiske produkt, og bruk av skog er en nøkkel til å bekjempe klimautfordringene. Samtidig bor en stadig større andel av befolkningen i byer, noe som gir en svakere kobling til skogen, sier Wedin.

På bildet: Representanter fra Landbruks- og matdepartementet, NIBIO, Statskog SF og Eustafor. Statskog

Over: Representanter fra Landbruks- og matdepartementet, NIBIO, Statskog SF og Eustafor.

Norge i front
På det to dager lange møtet i Norge får forsamlingen presentasjoner fra Landbruks- og matdepartementet, Statskog SF og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Dette gir et innblikk både i politisk styringsmodell, bærekraftselementer i den norske skogsdriften og ikke minst hva som skjer på forskningsfronten.

- Selv om Statskog er liten i europeisk målestokk, ligger Norge helt i front på flere områder. Departementet kunne vise en styringsmodell som jeg tror mange land har noe å lære av. Statskog er langt framme både teknologisk og miljømessig. Det er også viktig å vise hvor langt framme på forskningsfronten vi er med NIBIO. Det handler om å samle viktige data til forskning ved bruk av laser og droner, og ikke minst hvordan dette kan forbedre både bærekraft og økonomi i skogbruket, sier Statskogs styreleder Gunnar Olofsson.

Kontaktpersoner:

Per-Olof Wedin, leder i EUSTAFOR eksekutivkomite, tlf.+46 76 130 42 01

Gunnar Olofsson, styreleder i Statskog SF, tlf.+ 46 70 334 15 16