Hopp til hovedinnhold
Høstjakt i fjellet
Magnus Beyer Brattli
Jakt og fiske

Naturvern, allemannsrett og jakt. Må noen vike?

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Villrein på bristepunktet, tilrettelegging for masseferdsel i naturen og titusener på jakt. Men nå siger kriseforståelsen inn. Er det plass til alle?

Samtidig som NRK og Bård Tufte Johansen brakte nedbygging og en forståelig naturkrise til norske lunsjbord, drar det seg til i en slags kamp om utmarka.

Jakta i framtida

Hvilken plass har jakt og fiske i framtidsbildet? Tåler naturen de totale utfordringene vi utsetter den for, og hvem må vike når lampene lyser rødt?

Undersøkelsene er entydige: 8 av 10 er positive til jakt.

Hva må til for at høstingstradisjonene skal ha samfunnets aksept også i framtida?

Villreinens utfordringer

Villreinen er kanskje det største og viktigste symbolet i diskusjonen. Sykdomsutbruddene er alarmerende.

Antakelig henger det sammen med begrensninger i leveområdene. Den utfordres også av klimaendringer og forstyrrelser fra menneskelig ferdsel.

Kanskje hjelper de drastiske tiltakene som er satt inn. Kanskje må det mye sterkere lut til.

Tilretteleggingens begrensninger

I tiår etter tiår har samfunnet applaudert aktiv tilrettelegging fra en rekke organisasjoner og ildsjeler for nordmenns helsebringende naturopplevelser i skog, mark og relativt urørte norske fjell.

Nå kommer andre tegn. Turistforeningen (DNT) velger å stenge noen av hyttene sine for å begrense ferdselen i kritiske perioder. Turportalen UT.no innfører OBS-varsel for å hjelpe til.

Men kolosser av hensyn står mot hverandre, slik det framgår i kronikken "Påsketur på rødlista": [...] tiltaksforslagene statsforvalterne har lagt på bordet, representerer rekordstore innskrenkninger på allmennhetens tilgang til fjellet."

Villrein Kjartan Trana

Kunnskap om bærekraft

Det skjer en uavbrutt sentralisering og urbanisering. En stadig mindre andel av den norske befolkningen vokser opp med jakt og fiske som en naturlig del av livet.

Til samme tid eksploderer kunnskapsgrunnlaget i samfunnet. Dermed skyter kravet til kunnskap om bærekraften i bruken av utmarka også i været. Når titusener går ut hver høst med våpen i hånd på jakt etter arter som er under press, må samfunnet føle seg trygg på at artene tåler det.

Hvor sterkt står jakt og fiske?

Står norske jakt- og fisketradisjoner for fall? Hva sier det ferskeste Natur- og miljøbarometeret? Hva er det som kommer til å bli avgjørende for å opprettholde befolkningens aksept for jakt og fiske i norsk natur? Hva er Statskogs rolle?

I ukens episode fra Jakt- og fiskepodden går fagsjef Jo Inge Breisjøberget (Statskog), informasjonssjef Espen Farstad (NJFF) og kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad (Statskog) gjennom tegn i tiden og ferske undersøkelser av befolkningens holdninger til jakt og fiske.

Vi har tidligere hatt besøk av professor og forfatter Dag Hessen hvor vi har hatt diskusjoner i samme retning.

Dag Hessen naturbilde Dag Hessen

Biologiprofessor og forfatter Dag Hessen har skrevet en rekke bøker og skapte ekstra debatt med boka "Verden på vippepunktet".

Podcast og TV

Jakt- og fiskepodden gis ut av Statskog i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Her er Jakt- og fiskepodden på spotify og her er den på Apple podcast. Nye episoder slippes hver fredag. Du kan også se innspillingen på TV på Naturkanal1. Der finner du også podcastens egen TV-serie "Vilt Hekta"!

Alt er tilgjengelig via vårt nettsted www.vilthekta.no

Naturkanal TRIO