Hopp til hovedinnhold
Atlantic Salmon  - villaks
Lillian Tveit/Mostphotos.com
Jakt og fiske

Milliontilskudd for styrket villaksstamme

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog gir nå tre millioner kroner til laksetrapper i Beiarelva. Tiltaket vil gi en kraftig økning i lakseførende strekning.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er tilfreds med at laksetrappene rykker nærmere realisering med Statskogs tilskudd.

- Villaksen er under press og regnes som nært truet. Disse laksetrappene vil legge grunnlag for at laksestammen i Beiarelva over tid kan bli vesentlig styrket, sier Borch.

Øker gytestrekningen

Statskog gir nå tre millioner kroner i støtte. I tillegg bidrar statsforetaket med en ressurs i prosjektstyret, tar hånd om skogrydding av traseer for adkomst og stiller grunn til disposisjon for laksetrappene.

- Laksetrappene i Beiarelva vil gi betydelig økt gytestrekning med gode oppvekstsvilkår. Det vil både styrke villaksstammen og bidra til å skape verdier for lokalsamfunnet. Samtidig vil Statskog kunne gjøre laksefiske tilgjengelig for flere, sier regionsjef Tore Bjørnstad.

Første oppgang i 2025

Laksetrappene bygges i Høgforsen og Bruforsen. Oppstart av arbeidet forventes å skje våren 2023. Vannstand og andre forhold vil påvirke framdriften, men det forventes at første oppgang av laks over Høgforsen og Bruforsen vil komme i 2025.

Prosjektet er estimert til totalt 45,6 millioner kroner og har i flere omganger mottatt bevilgninger over statsbudsjettet. I tillegg bidrar Statkraft, Beiarn kommune, Beiarelva SA, regionalt næringsliv og Statskog med midler til utbyggingen.

Her kan du abonnere på nyheter fra Statskog