Hopp til hovedinnhold
Hytter og friluftsliv

Mange vil passe på fjellet

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Jobber i fjelltjenesten er svært populære, også hos de som ikke er kvalifisert.

Fjelltjenesten  i arbeid Magnus Beyer Brattli

Alltid på utkikk

– Det er nok mange som drømmer om noe annet enn kontor, sier Tore Bjørnstad i Statskog. Statskog utvidet nylig staben i fjelltjenesten, og rundt 50 meldte sin interesse. Ved forrige ansettelse, i juli, fikk landets største grunneier inn 70 søknader.

– I tillegg til de kvalifiserte søkerne får vi inn søknader fra lærere, håndverkere og offentlig ansatte i typiske kontorjobber. Det er nok en del som føler seg litt innestengt på kontoret og vil ut i det fri, sier Tore Bjørnstad, leder for Statskog Fjelltjenesten.Søkerne i den ikke-kvalifiserte kategorien er gjerne folk som bruker mye av fritiden på jakt, fiske og friluftsliv.

– De vil oppgradere hobbyen til å bli jobb. Vi skal ikke se bort fra at Lars Monsen og andre friluftspromotører kan være en inspirator for mange her, sier Bjørnstad. Majoriteten er imidlertid faglig kvalifisert. Det betyr blant annet at de oppfyller minstekravet om treårig utdanning innen natur- og utmarksforvaltning. Men flere har doktorgrad. Mye ute I overkant av 200 personer her i landet har naturoppsyn som primær arbeidsoppgave, de fleste i fjellet. I tillegg har et hundretalls personer deltidsstillinger som jakt- og fiskeoppsyn på private eiendommer og hos grunneier- og elveeierlag. Det er i hovedsak fjelltjenesten til Statskog, fjellstyrene på statsallmenningene og Statens naturoppsyn (SNO) som driver med naturoppsyn. De to første har ansvaret på sine egne geografiske områder, mens Statens naturoppsyn er litt over alt.

– Tilsynsoppgaven er todelt. Vi skal holde tilsyn med naturen selv og hvordan mennesker oppfører seg i den. Det er en jobb med mange utendørsdøgn, omtrent en tredjedel av tiden, sier seniorrådgiver Jostein Sandvik i Statens naturoppsyn. Om vinteren er registrering og rapportering av ulovlig snøskuterkjøring en del av arbeidet. Oppsynsmennene sjekker ellers at jakt og fiske skjer etter boka. De registrerer forekomst av bjørn, jerv, fjellrev og andre ville dyr. De har oppsyn med nasjonalparkene.

– Vi driver også med vedlikehold av stier, bruer og gapahuker. Og sørger for at Statskogs mange utleiehytter har ved og gass, sier Tore Bjørnstad. Statskog har oppsynet i Troms og Nordland og opprettet nylig en egen blogg, der observasjonene gjøres tilgjengelig for publikum. Blant annet kan friluftsfolket oppdatere seg på is- og snøforhold. Er dette en jobb? Tore Veisetaune begynte i fjelltjenesten i september og kom fra jobb som saksbehandler hos Fylkesmannen i Nordland.

– Man studerer naturforvaltning med et ønske om å jobbe ute. Men så blir det stort sett kontorarbeid på
de fleste likevel. Oppsynsjobbene er derfor svært ettertraktet, sier Veisetaune. Overgangen fra kontor til natur gikk helt greit.

– Du er ute i fjellet i fint vær og lurer på: Er dette en jobb? I høst var vi for eksempel ute i felt og sjekket fjellrevhi. Fjellreven er truet, og støtteforing er et av tiltakene vi har satt i gang. Mens vi var der, fór de små fjellrevvalpene rundt beina på oss. Sånt har du med deg lenge etter arbeidsdagens slutt, sier Veisetaune.

Les mer om Statskog Fjelltjenesten