Hopp til hovedinnhold
Fjellrypejakt Beiarn Jim T Kristensen
Jim T. Kristensen
Jakt og fiske

Hvor mange ryper skyter en jeger?

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

De fleste rypejegerne går tomhendte hjem etter endt jaktdag.

Det viser fangststatistikk fra Nordland og Troms.

Jegerne har rapportert fangsten til Statskog over flere år. Dette gir helt ny kunnskap som kan legges til grunn for framtidas rypeforvaltning.

Rypefri jakt

- Sju av ti jegere skyter ikke ei eneste rype i løpet av en jaktdag. Det overrasker mange, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Tre av ti jegere får fangst i løpet av jaktdagen. Men det stopper som regel med ei rype.

- De som har skutt rype rapporterer en eller to fugl. Forsvinnende få skyter mer enn to ryper i løpet av en jaktdag, selv om kvotene har tillatt det, sier Breisjøberget.

Fjellet lokker uten skudd

Over halvparten av jegerne står oppført med null fangst gjennom hele jaktsesongen.

- Likevel går jegerne ut på jakt år etter år. Det er nok like mye naturopplevelsen og det sosiale som lokker jegerne som det å skyte rype, sier Breisjøberget.

Treffsikker regulering

Statskog ønsker å gi flest mulig jegere mulighet til å jakte innenfor rammen av bærekraftig forvaltning. Selv om kvotebegrensninger fortsatt brukes av Statskog og de fleste andre grunneiere, vil det bli mer og mer snakk om å styre antallet jegere.

- Å styre antallet som jakter i et terreng er det mest treffsikre reguleringstiltaket vi kan bruke der vi lokalt har en for lav kyllingproduksjon, sier Breisjøberget.