Hopp til hovedinnhold
Corraskoia i Rana er nedsnødd
Arild Bjørge
Hytter og friluftsliv

Is- og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 30. april 2020

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

I forkant av 1.mai helga er det fortsatt full vinter i høyfjellet i Nordland og Troms. Snøsmeltingen har ennå ikke kommet skikkelig i gang. Kuldegradene om natta sørger for et meget godt og raskt skiføre, og isene på fjellvatna er stort sett trygge.

Isfiskere må ha med både to og tre forlengere til isboret om de skal være sikre på å komme gjennom. I lavlandet er derimot isen på mange vantn delvis gått opp eller er usikker.

På grunn av koronaviruset er alle Statskogs utleiehytter og åpne buer stengt ut mai måned, unntatt for nødbruk. Vi ber turgåere om å respektere dette.

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene.

  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på iskart.no

Se flere bilder på flickr.com

Mot Mattoalgi og Gasskkasvaggi Kjetil Letto

Mot Mattoalgi og Gasskkasvaggi

Senja og Midt-Troms

Etter en vinter med mye nedbør og vind, har de siste dagene vært preget av pent vær og rolige vindforhold. Dette har gitt fine forhold for utfart, både på kysten og i innlandet.

På Senja er snøsmeltingen godt i gang i lavereliggende områder og man må påregne bløt og råtten snø i lavlandet og nede i dalene. Høyere opp i terrenget bærer snøen bedre og her er det fortsatt fine forhold for vinterlig aktiviteter. Snødybden varierer fra 50-100 cm. i lavlandet til godt over 200 cm oppe i dalene og på fjellet. Isen er tykk og solid de fleste steder, men har begynt å gå opp på inn- og utløpsos.

I Dividalen har våren begynt å gjøre seg gjeldende i lavere områder og man må påregne gjennomslagsføre og råtten snø på dagtid nede i skogen og i dalgangene. Oppe på fjellet er det fortsatt full vinter og fine forhold. Skiføret er godt, med et solid skarelag og 1-2 cm nysnø på topp de fleste steder. Snødybden ble målt til henholdsvis 115 cm. i Dødesskogen og 120 cm. i Anjavassdalen, så det ligger fortsatt mye snø rundt om i terrenget. Isen er tykk og lagdelt på de fleste av vatnene og varierer fra 90 – 180 cm. For de som planlegger å dra på fisketur, så anbefales å ta med forlenger til isboren for å være på den sikre siden.

Kontaktperson: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194

Nedsnødde hytter ved Røysvatn Hamarøy Arild Bondestad

Nedsnødde hytter ved Røysvatn Hamarøy

Ofoten og Sør-Troms

Det er full vinter i fjellet, og skiføret er upåklagelig. Føret er hardt og fint, og det er "lettgåtte" mil på ski. Fjellet er dekket av snø, og det er nesten ikke barrabber i fjellet. Også i lavlandet har snøsmeltingen stoppet mye opp de siste dagene. Svært mye snø i år har ført til store hengskavler. Hold derfor god avstand til disse.

Kontaktperson: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

Salten

Vinteren har ikke sluppet taket og det er så å si full vinter i fjellet de fleste steder i Salten. Det er stort sett skaresnø, men flate og fine forhold ellers. Ypperlige forhold for en vårskitur.

Vær oppmerksom på at det fortsatt er dype vindhull og store skavler. Utover våren vil de store skavlene bli tunge og løsne. Hold derfor avstand. Følg med på varsom.no.

Isene på uregulerte fjellvatn er fortsatt gode, men utover våren endres dette raskt med økende temperatur. I år er det mer snø og sørpevann på isene enn normalt og i bunnen et tynnere islag. Når sola har smeltet vekk snøen vil derfor isen raskt bli dårligere.

Reinen har hatt en ekstra tøff vinter og har dårlig kondisjon. Det nærmer seg kalvingstid og det oppfordres til å la reinen beite og hvile i fred.

Kontaktperson: Jim T. Kristensen tlf. 934 23318

Annaskavelen i Sulitjelma - Her tar skiløpere tar en risiko Jim Tovås Kristensen

Annaskavelen i Sulitjelma - Her tar skiløpere tar en risiko

Nord-Helgeland

Kort oppsummert er fjellet dekket av snø. Det er langt mellom vårtegnene og barflekkene. Godvær de siste dagene til tross har ikke gitt den store smeltinga. Det er nattekaldt og skareføre, i hvert fall morgen og kveld.

Nysnøen har i stor grad smeltet eller blåst bort så det er hardt og til dels isskare der sola har smeltet snøen på dagen. Det er utvilsomt lett å ta seg fram, men på litt varierende underlag.

Store skavler har bygd seg opp gjennom vinteren. Disse har flere steder rast ut og det er grunn til å vise hensyn. Disse rasene slår ganske langt ut selv om terrenget er flatt så både skiløpere og isfiskere får legge inn sikkerhetsmarginer her.

På vatna er det god is i botn, men det er betydelige mengder snø og sørpe på isen så ta gjerne med forlenger til isborret. Setter det inn med varmegrader på natta vil det bli en vått, men enn så lenge er forholdene for isfiske meget gode.

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Hellemojuvet Tore Veisetaune

Hellemojuvet

Sør-Helgeland

Vinteren holder stand, slik at det fortsatt er mye snø i fjellet! De siste ukene har det vært flere dager med varmegrader på dagtid, mens på nattestid har det vært kuldegrader. Slik at det nå er skaresnø på nattestid og noe bløtere snø på dagtid, men et solid skarelag gjør at det fortsatt er fine forhold for å gå på skitur på fjellet. I skogen må man være forberedt på gjennomslagsføre og råtten snø på dagtid.

Det er større skavler en vanlig denne vinteren, vær oppmerksom på disse da de kan begynne å løsne nå utover våren.

Når det gjelder de uregulerte fjellvatna er de fortsatt trygge, men det meldes om uvanlig mye sørpe på isene i år.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, 905 07 841

Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen,482 49 036

Det tetter seg til i Jengelskaret i Børgefjell nasjonalpark Lars Lorentzen

Det tetter seg til i Jengelskaret i Børgefjell nasjonalpark

Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Det er gjennomgående god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Det er nå generelt mye is i fjellet nå slik at det er dårlig beite og mye av reinen står nedi skogen. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

Tore Veisetaune, Statskog Fjelltjenesten