Hopp til hovedinnhold
Rein ved Devvdes
Fredrik Jenssen
Hytter og friluftsliv

Is- og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 2. april 2020

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Det er en uvanlig snørik vinter som gir skientusiastene fantastiske forhold. Mye vind og mye nedbør har imidlertid den ulempen at det blir rasfare. Det har gått mange ras og det er store hengeskavler i fjellet. Det er grunn til å unngå rasutsatte områder.

Det er dog mer enn nok terreng å ta av som er trygt å ferdes i. Til og med i skoglandet er det gode forhold der skaren har gitt en god bunn med nysnø oppå.

Isen på fjellvatna er generelt sett trygg. Til dels mye snø og noe sørpe oppå isen må påregnes,. Isfiskerene anbefales å ta med spade og sørge for at isboret kan forlenges. Istjukkelse på 1.20 meter er ikke uvanlig.

På grunn av smittesituasjonen er alle våre utleiehytter stengt inntil videre ut april, og vi oppfordrer folk til også å la være å oppsøke og bruke de åpne husværene. Disse skal kun brukes i nødsfall.

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene.

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på iskart.no

Se flere bilder på flickr.com

Øverfossen i Reisa nasjonalpark Tarjei Gunnestad

Øverfossen i Reisa nasjonalpark

Nord-Troms

Nord-Troms har hatt mye vær de siste ukene, med både sterk vind og betydelig med nedbør mange steder. Snømengdene er klart over det normale både i lavlandet og i fjellet, og mange steder har vindværet transportert store mengder snø til til le-heng og hengeskavler. Selv om skredfaren pr. dato (2. april) er moderat, skal man ferdes med et aktsomt blikk på omgivelsene, sier Tarjei Gunnestad.

I fjellet er det full vinter med svært mye snø. Når reinen nå er på veg mot kalvingsland og sommerbeiter vil det være under svært vanskelige forhold for beiting. Dyrene har gjennomlevd en vanskelig snøvinter så langt, og våren i fjellet nå vil ikke være mindre krevende. Ta hensyn til dette og unngå å stresse dyrene enten de er langs scooterløypene eller der du har lagt skituren din. Kanskje påskedagene i større grad kan legges til lavlandet?

På grunn av smittesituasjonen er alle våre utleiehytter stengt inntil videre, og vi oppfordrer folk til også å la være å oppsøke/bruke de åpne husværene.

Skituren opp Reisadalen bør vurderes nøye pga mye dårlig is og åpne elvestrekninger. Den klassiske påsketuren Nordreisa/Kautokeine etter denne ruta vil vi faktisk fraråde pga isforholdene, - spesielt ovenfor Nedrefoss.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096

Senja og Midt-Troms

I midt Troms er påskesnøen sikret med god margin. De siste ukene har vært preget av kraftig bygevær og vind både på kysten og i innlandet, sier Fredrik Jenssen.

På Senja kom nedbøren forrige uke som sludd og regn, noe som trykket snødekket sammen. Helgen som var og starten på uka har vært preget av snøbyger og vind. Det er dermed mye løssnø ute i terrenget, og snødybden ligger på rundt to meter flere steder.

Dividalen har også fått sin del av snø og vind. Fra dalbunn til skoggrensen ligger det 20cm løssnø over et mer kompakt lag med 100cm sammentrykt snø. Forholdene ligger med andre ord til rette for fantastiske dagsturer på et upåklagelig skiføre.

Istykkelsen er ikke målt i skrivende stund, men overvatn må nok forventes og forlenger til borr medbringes for sikkerhetsskyld.

Kontaktperson: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194

Reintind i fra Mølndalen Arild Bondestad

Reintind i fra Mølndalen

Ofoten og Sør-Troms

Narvik og Ofoten har fantastiske vinterforhold og unike nærtur- og skiområder. Det samme har Harstad og Sør – Troms, sier Arild Bondestad, i Fjelltjenesten i Narvik.

Han oppfordrer alle, som er glad i friluftsliv på snø, til å benytte seg av de mange fine nærturområdene og friluftsmulighetene, som finnes vår region, denne påsken.

Skiføret er upåklagelig over det meste nå. Fiskevannene ligger der og alle under 20 og over 67 år, kan fiske gratis med stang og håndsnøre på Statskog sin grunn i Nordland og Troms. For alle andre kan Statskogs Norgeskort kjøpes både på SMS eller via Inatur.no. Her er det bare å komme seg ut på tur!

De åpne buene, som Statskog har, er åpne, men Statskog ber om at de ikke blir brukt i nåværende situasjon, hvis det ikke er en nødsituasjon.

Narvik og Omegn Turistforening, har også bedt sine medlemmer og brukere av sine hytter, om det samme.

Trøsten er alle de fantastiske nærområdene vi har. Her er en dagstur med gode klær, nistepakke, kakao, appelsin og Kvikk Lunsj i sekken, sammen med familien eller gode venner, gull verdt. For de mere avanserte friluftsfolk, kan kanskje en hengekøyetur, snøhule – eller telttur, være et alternativ.

Kontaktperson: Arild Bondestad, tlf. 913 29 038

Mye snø i fjellet fører til snøskredaktivitet Her Skaitidalen i Saltdal kommune Jim Tovås Kristensen

Mye snø i fjellet fører til snøskredaktivitet Her Skaitidalen i Saltdal kommune

Salten

Vinteren i fjellet har hittil bestått av mye vær og rikelig med snø i Salten. Enkelte fjellområder har opp mot 2 meter snø i fjellskogen og det er nært rekordmengder, sier Jim Tovås Kristensen, i Fjelltjenesten i Salten.

Skiføret er bra i fjellet. I fjellskogen er føret litt tungt, men det vil bedre seg over tid, mens det i høyfjellet er et supert føre. Vær oppmerksom på at det er dype vindhull og store skavler. Med store snømengder er det også fare for snøskred. Følg med på varsom.no.

Han oppfordrer alle, som er glad i friluftsliv både på og uten snø, til å benytte seg av de mange fine nærturområdene og friluftsmulighetene, som finnes vår region, denne påsken. Det er fine forhold for isfiske og alle oppfordres til å prøve fiskelykken i påska.

Reinen har hatt en ekstra tøff vinter og har dårlig kondisjon. Alle oppfordres til å holde avstand og la de beite og hvile i fred.

Kontaktpersoner: Jim T. Kristensen, tlf.934 23318 og Tore Veisetaune, tlf. 916 27036

Enorm snøskavl ved Øvre Oksvatn Saltfjellet Tore Veisetaune

Enorm snøskavl ved Øvre Oksvatn Saltfjellet

Nord-Helgeland

Det er en uvanlig snørik vinter som gir skientusiastene fantastiske forhold. Mye vind og mye nedbør har imidlertid den ulempen at det blir rasfare. Mange ras har gått og det er store hengeskalvler i fjellet. Det er grunn til å unngå rasutsatte områder, sier Arild Bjørge.

Det er dog mer enn nok terreng å ta av som er trygt å ferdes i. Til og med i skoglandet er det gode forhold der skaren har gitt en god bunn med nysnø oppå.

Isen på fjellvatna er generelt sett trygg. Til dels mye snø og noe sørpe oppå isen må påregnes, så isfiskerene anbefales å ta med spade og sørge for at isboret kan forlenges. Istjukkelse på 1.20 meter er ikke uvanlig.

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Sør-Helgeland

Det er mye snø i fjellet! Det er helt greit skiføre på fjellet, men med det været som har vært og sannsynligvis fortsetter, så endrer forholdene seg fort. Det har bygget seg opp stor skavler enkelte steder, vær oppmerksom på disse. De fleste vatn er trygge, men vær forsiktig på regulerte vatn, sier Gjøran Stenberg.

Scooterløypa i Røssvassbukta er stengt ut sesongen pga. dårlig is.

Grane og Vefsn: Hardt og avblåst i fjellet, men stort sett greit skiføre. I overgangen fjell – skog er det flere stedet isskare som delvis bryter. Lengre ned i skogen er det fine forhold for skigåing, selv om det noen steder er mye nysnø.

Isen på de fleste vann består for det meste av snø og sørpe med 1-2 tynne islag imellom og et litt kraftigere islag i bunn. (husk spade og forlenger til isboren)

I lavere områder er de fleste bekker og elver åpne, så de kan være utfordrende og komme over.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, tlf.905 07 841

Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, tlf. 482 49 036

Snøskred i Børgefjell Gjøran Stenberg

Snøskred i Børgefjell

Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Det er gjennomgående god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Det er generelt mye is i fjellet nå slik at det er dårlig beite og mye av reinen står nedi skogen. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Mer informasjon om is, snø og snøskred

NVEs nettsted finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

God tur!

Kristian Sivertsen i Statskog Fjelltjenesten