Hopp til hovedinnhold
Raisduottarhaldi Landskapsvernområde i Troms
Tarjei Gunnestad
Hytter og friluftsliv

Is og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 1. mars 2019

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Etter ei uke med høye temperaturer og nedbør i form av regn, har det omsider blitt normale vintertemperaturer igjen. Mildværet har tatt hard på snødekket. Væromslaget med kuldegrader og nysnø de siste dagene har gjort at snødekket bærer godt. Med mer snø inn mot helga, lover det godt for skiføret i vinterferien. Det meste av overvann har frosset til og vatna er nå stort sett fine å ferdes på.

Observasjoner gjort i fjellområdene de siste dagene:

  • Nord-Troms
  • Senja og Midt-Troms
  • Ofoten – og Sør Troms
  • Salten
  • Rana/Hemnes
  • Hattfjelldal/Grane/Vefsn

Etter ei uke med høye temperaturer og nedbør i form av regn, har det omsider blitt normale vintertemperaturer igjen. Mildværet har tatt hard på snødekket. Væromslaget med kuldegrader og nysnø de siste dagene har gjort at snødekket bærer godt. Med mer snø inn mot helga, lover det godt for skiføret i vinterferien. Det meste av overvann har frosset til og vatna er nå stort sett fine å ferdes på

Vi har lagt ut bilder fra landsdelen, tatt under oppsyn. Bildene ligger på filckr.com:

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt istykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på iskart.no


Vinterstemning i Rohkunborri i Bardu.-Foto-Fredrik-Jenssen Fredrik Jenssen

Vinterstemning ved Rohkunborri i Bardu.

Nord-Troms

Fram til siste helg var snø og isforholdene preget av kaldt vær, nysnø, tørr is og varierende snødybde. Snødybden varierte fra 40 – 60 cm i lavlandet til 20 -30 cm med tørr frostpreget snø mot Finnmarksgrensen. Kalde men fine forhold for turfolk som ikke var redd kuldegrader!

I løpet av helga kom mildværet med regn i lavlandet og vårlige forhold på fjellet helt opp til 800 – 900 m. Snøen har satt seg, og det har kommet sørpe og overvann på flere vann. Enkelte bekker og elver har fått stor tilførsel av smeltevann.

"På innlandet er det dannet seg et skare og islag på store områder. Verdt å merke seg hvis man skal bevege seg i utfordrende terreng.", forteller Tarjei Gunnestad i Fjelltjenesten.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, tlf. 922 43 096


Senja og Midt-Troms

Etter ei uke med høye temperaturer og nedbør i form av regn, har det omsider blitt normale vintertemperaturer igjen. Mildværet har tatt hard på snødekket, men fortsatt er det bra med snø igjen rundt om i terrenget, både på kysten og på indre strøk. "Væromslaget med kuldegrader og nysnø de siste dagene har gjort at snødekket bærer godt, og med mer nedbør i form av snø inn mot helga, så lover det godt for skiføret i vinterferien» forteller Kjetil Letto i Fjelltjenesten på Moen.

På Senja har mildværet den siste uka trykket snødekket sammen og gjort at elver og bekker har gått opp flere steder. Regn og smeltevann gjør at det står overvann og sørpe på alle vatn og myrer. Væromslag og kuldegrader vil gi både et bærende snødekke og godt skiføre. Nytilfrossede elveløp og overvann kan gi ubehagelige overraskelser, så vær forsiktig hvis du skal ut i terrenget i den kommende uka.

I Dividalen har ikke mildværet tatt like hardt som ute på kysten. Kaldvær og snø de siste dagene har gitt et skarelag som bærer godt, med 15-20 cm tørr løssnø på toppen. Skiføret er svært bra og de første isfiskerne har allerede kommet seg avgårde inn i fjellheimen på jakt etter storrøya.

Kontaktperson: Kjetil Letto, tlf. 997 94 194


Mye overvann på Holmvasselva på Nygårdsfjell. Arild Bondestad

Mye overvannpå Holmvasselva på Nygårdsfjell.

Ofoten og Sør-Troms

Det kan bli fine ski – og føreforhold på høgfjellet i Ofoten i vinterferien. Selv om mildværet med regn og varmegrader også inntok fjellheimen i uka som gikk, har endelig nå klarvær og kuldegrader overtatt på fjellet igjen.

I indre Ofoten, i fra ca. 600 m.o.h. og oppover, er det det fint skiføre, med hard skare under og et fint styrelag på toppen. Mer snø er i vente før helga, i følge værmeldingen. Under 600 m.o.h. kan snøen være mere vannmettet og enkelte steder noe bløtere etter alt mildværet i det siste. Her er elver og bekker også delvis gått opp. På mange av fjellvatna opp til ca. 600 m.o.h. er det også mye overvann enkelte steder. Med kaldværet som nå meldes, vil dette gradvis fryse til is igjen.

Røya kan i følge Arild Bondestad, i Fjelltjenesten i Narvik, være bitevillig nå, etter alt mildværet og vanngjennomstrømminga i vassdragene i det siste.

"Det nærmer seg også slutten på vinterjakta på rype, som i våre områder avsluttes 15. mars. Selv om ikke forholdene for vinterjakt er de beste, pga. en del overising av beite – og oppholdsplasser for særlig fjellrypa, kan nok en del fristes til å få seg fine turer med børsa og gode naturopplevelser de to kommende helgene. Reinen i de samme områdene sliter også nå med dårlige og lite tilgjengelige beiter", sier Arild Bondestad og ber derfor folk, om å vise hensyn til dyra.

Kontaktperson: Arild Bondestad, tlf. 913 19 038

Junkerdalselva i Saltdal går grønn Jim T. Kristensen

Junkerdalselva i Salten går grønn

Salten

"Forholdene i fjellet er for øyeblikket preget av de siste dagers mildvær og nedbør. Skiføret er tungt i nedre deler av fjellskogen pga. vannmettet snø og milde temperaturer. Høyere opp i den øvre fjellbjørkeskogen og i høyfjellet er skiføret bedre. Her flyter man oppå skaren og et lite lag med nysnø gjør føret brukbart.", sier Jim T Kristensen i Statskog Fjelltjenesten i Salten. "Vær oppmerksom på at det er mye isskare i fjellet etter regnværet. Isen er dekt av nysnø og kan være vanskelig å se".

Det er meldt kaldere vær og da vil føret i fjellet bedre seg ytterligere til vinterferien.

Elver og bekker i fjellskogen går åpne. I tillegg er det overvatn på de aller fleste vatn, men også her vil forholdene bedre seg etter noen dager med kuldegrader.

Reinen har dårlig beite i fjellet og turgåere bes vise hensyn.

Se alle ismålinger foretatt i Salten på iskart.no

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, tlf. 934 23 318 / Tore Veisetaune, tlf. 916 27 036

Nord-Helgeland

"Skiføret er mange steder det beste som har vært i vinter. Et tynt skarelag med nysnø har gitt perfekte forhold. I høgfjellet har det blitt en del is som kan gi skiløperene noen ekstra utfordringer. Det er en del bekker og elver som har gått opp. På vatna er forholdene stort sett veldig gode» sier Arild Bjørge i Statskog Fjelltjenesten på Nord Helgeland. Det er imidlertid et relativt tynt is/skarelag på toppen og under der er det gjerne 15 cm sørpe før det er 60 – 70 cm hel is. Ski eller truger på isfisketuren kan derfor være et godt tips.

Kontaktperson: Arild Bjørge, tlf. 481 94 895

Sør-Helgeland

"I skogen, litt opp i høyden, er det gode skiforhold, mens i fjellet er det hardt og en del partier med is. Store lokale variasjoner i snødybden» sier Gjøran Stenberg i Statskog Fjelltjenesten i Hattfjelldal.

På de vatna som har blitt sjekket i Hattfjelldal er isen trygg. Det som har forandret seg siden sist melding er at det blitt noe overvann og sørpeis oppå den tykke stålisen. Vær fortsatt forsiktig ved inn- og utløp, trange sund og grunne områder med stor gjennomstrømming. Isen i mange elver og bekker har sprukket opp etter det milde været som har vært.

I Vefsn og vestlige deler av Grane regnet det kraftig tidligere i uka. Dette har tært hardt på snødybden, og de fleste elver og bekker har skredd ut. Skiføret er så som så. Flere lokale turrenn er enten avlyst eller utsatt, men med tørrere og kaldere vær i vente vil dette bedre seg med litt nysnø. Men vær obs. på at underlaget er hardt og isete, og at det mange steder er barmark under nysnøen.

Isen ligger på de fleste vatnene, men vær oppmerksom på at det kan være store variasjoner på is tykkelsen.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, 905 07 841

Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen,482 49 036

Fjellryper i Rana Kristian Sivertsen

Fjellryper i Rana

Generelt om is – innsjøer og vassdrag

Det er gjennomgående god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Vi minner om:

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Mer informasjon om is snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

For media: Oppgi kilde dersom opplysningene blir offentliggjort.

God tur!

Toppbilde: Raisduottarhaldi Landskapsvernområde i Troms