Hopp til hovedinnhold
Elg Jim T Kristensen
Jim T. Kristensen
Jakt og fiske

Elgjakta gir nye muligheter

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Økende elgbestand i Nord-Norge skaper nye muligheter for jegere og grunneiere. Nå bidrar Statskog til økt omsetning for elgkjøtt på Helgeland.

Tidene forandrer seg, også for noe av det mest tradisjonsrike vi har. Før besto elgjakta gjerne av både avskyting, slakting, nedskjæring og fordeling, men nå ser den velkjente tidsklemma ut til å ha nådd elgposter rundt om i landet. Voksende bestander gir større kvoter, noe som igjen fører til økt behov for avsetning av slakt. Dessuten ønsker stadig færre å gyve løs på den kvarte elgen på kjøkkenbenken.

Men nå er det håp i hengende skrotter.

Først i nord

Sør for Nordlandgrensa har enkeltstående mottak av elgslakt eksistert i flere år. Her har jaktlag og grunneiere fått levert hengende slakt på rekke og rad, før kjøttet senere blir skjært ned, pakket og merket.

Lenger nord har situasjonen vært annerledes – i alle fall for elgjegerne. Økende bestand og større kvoter kan skape hodebry for så vel jegere som grunneiere.

På den ene siden kan begrenset avsetningsmulighet for elg redusere avskytingen og føre til mindre kontroll på elgbestanden.

På den andre siden gir gode bestander av hjortevilt muligheter til flere jaktopplevelser og økt lokal verdiskaping. Derfor har Statskog nå tatt initiativet til et nytt mottak av elgslakt.

Prøveordning i år

Seniorrådgiver Harald Rundhaug i Statskog er godt fornøyd med at ordninga nå prøves ut. Gjennom et samarbeid med Arctic Rein og Vilt – en bedrift som i all hovedsak har konsentrert seg om mottak og videreforedling av reinkjøtt – skal det nå bli mulig å levere elgslakt til anlegget i Mo i Rana.

– Dette vil lette situasjonen for så vel grunneiere og jegere. Vi har registrert økende etterspørsel etter et slikt tilbud, opplyser Rundhaug.

Daglig leder John Anders Lifjell i Arctic Rein og Vilt bekrefter at elgjegere i distriktet ser ut til å ha utfordringer med lagringskapasiteten.

– I første omgang vil vi kunne tilby mottak av ferdige slakt som er delt i fire. Her vil skrottene bli kontrollert av Mattilsynet, før de sendes videre til nedskjæring og pakking. Vi har allerede etablert et nettverk av samarbeidspartnere som eventuelt kan ta seg av videreforedling, sier Lifjell.

Arctic Rein og Vilt, der også Statskog er medeier, opplever stor suksess med sine produkter av reinkjøtt.

– På sikt kan det bli aktuelt å tilby ferdige produkter av elg også, sier Lifjell.