Hopp til hovedinnhold
På tur i Nordland - vippekopp med kaffe
Magnus Beyer Brattli
Hytter og friluftsliv

Har du søkt om friluftsmidler?

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Du har fortsatt mulighet til å søke om støtte til friluftslivstiltak. Vår søknadsordning er åpen ut august.

Statskog har etablert ordningen "Statskogmillionen" som er spesielt rettet inn mot å gi frivillige lag og foreninger små tilskudd som gir mer friluftsliv.

Stor bredde

Det finnes strengt tatt ikke grenser for hva man kan søke midler til, så lenge det bidrar til friluftsliv. Klassiske søknader handler om støtte til klopping, kjøp av kajakker for utlån, frisbee-parker og tilrettelegging for jakt og fiske.

Men også tiltak som "Humlevandring" i Oslo har kommet på lista over tiltak som har fått støtte.

Flere hundre tusen gjenstår

Den første av årets søknads- og tildelingsrunder ble gjennomført i vår. Fortsatt er det flere hundre tusen som skal deles ut i år. Det skjer etter at søknader fra runde to er gjennomgått. Søknadsvinduet er åpent ut august.

Her søker du

Hvem kan søke? Hvor mye kan du få? Hvordan søker du? Vi har samlet informasjon og inngang til elektronisk søknadsskjema på sidene for Statskogmillionen.