Hopp til hovedinnhold
Blankis på Langvatnet på tur inn til Sørfjorden i Sjunkhatten nasjonalpark
Tore Veisetaune
Hytter og friluftsliv

God skøyteis og dårlig skiføre

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Snøfattig, kaldt vær har skapt svært gode forhold for skøyting og isfiske i Nordland og Troms, mens godt skiføre er mangelvare.

Det er hovedinntrykket etter at Statskog Fjelltjenesten har befart fjellområdene i Nordland og Troms de første dagene av februar.

Det er svært lite snø i terrenget. Den snøen som har kommet, er hard og påvirket av vind og kulde. Vindretninga har hovedsakelig kommet fra sørøst og skapt noe fonner og skavler på lesidene.

I fjellskogen er det stedvis skiføre, men i høgfjellet er det mye stein og barmark.

- Skiføret er stort sett ikke veldig fristende. Det er derimot fjellvatna. De har tørr og homogen stålis, kort sagt utmerkede forhold for isfiske og skøyting, sier utmarkskonsulent Jim Kristensen.

Årets første «Is- og snømelding fra Statskog Fjelltjenesten» er basert på observasjoner i fjellområdene i Norland og Troms i de første dagene av februar 2021.

Fjelltjenesten måler avstand fra iskant til vannkant Fredrik Jenssen

Fjelltjenesten måler avstand fra iskant til vannkant

Nord-Troms

Nord-Troms har gjennom hele desember og januar vært preget av mye vind, lite nedbør og lave temperaturer. Dette har ført til barfrost og oppsvelling av bekker og vannsig. Dette skaper ustabile underlag for det tynne snødekket.

Vind over lang tid – hovedsakelig fra sørlig retning – har transportert den lille snøen som tross alt har kommet, og skapt skavler og fonner på lesidene. Med isete underlag er dette noe man må ta hensyn til når man ferdes i fjell og mark..

I områdene mot sør – Kautokeino og Finland – har det kommet noe mer nedbør. Snølaget er tykkere, men nedbøren har kommet samtidig med lave temperaturer og har derfor dårlig bæring.

Fjellvatna har tørr og homogen stålis, målt fra 40 til 60 cm. Lite snø, og vatna i lavlandet har mange steder glimrende skøyteis.

Også på Reisaelva er isen pr dato både tørr og solid, men som man vet kan forholdene på elva endres svært raskt. Spesielt i forbindelse med snøfall.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, 922 43 096

Høgskardet i Troms - issvull og snøforhold Fredrik Jenssen

Høgskardet i Troms - issvull og snøforhold

Senja og Midt-Troms

Forholdene på Senja kan oppsummeres slik: Hardt og frossent.

Generelt er det svært lite snø i terrenget. Snødybden ligger mellom 8-15cm, og snøens konsistens veksler mellom hardføket snø og skare. Istykkelsen på målte vatn er rundt 50cm og er gjennomgående stålis. Indre og ytre Svanvatn har skøyteis, mens det på Kapervatnet er 8cm skare på isen.

I indre strøk er det litt mer snø og noe løsere.

I dalbunnen i Dividalen er det lite bæring i den lille snøen som er. En går derfor delvis på bar bakke. Over skoggrensen er det noe mer snø og bedre hold i snøen. I fjellet er det skiføre, med varierende snømengde fra lesider og flatmark til avblåste rabber. Forholdene i Skibotndalen er snømessig tilnærmet lik Dividalen: Skiføre i høyden med sterkt vindpåvirket snø som underlag.

Istykkelsen på fjellvatnene er:

  • Høgskardvatnet: 51cm stålis. 20cm snø.
  • Anjavatnet: 88cm stålis.
  • Vuomajávri: 62cm stålis. 26cm snø.
  • Gárasjávri: 70cm stålis. 30cm snø.
  • Storrostavatnet: 70cm stålis. 10cm snø.
  • Helligskogvatnet: 71cm stålis. Skøyteforhold.
  • Gálggojávri: 53cm stål is. 17cm sørpeis. 10cm skare.

Kontaktperson: Kjetil Letto, 997 94 194

Fullmåne under Lappviktind i Narvik Arild Bondestad

Fullmåne under Lappviktind i Narvik

Ofoten – og Sør Troms

Svært snøfattig i hele Ofoten. Også i høgfjellet ved Ofotbanen og i Skjomen. De mest ivrige går allikevel på ski, men det kan være fint å gå på føttene også, så sparer du skisålene.

I Skjomen er fortsatt deler av anleggsveiene på fjellet kjørbare, men de vil fyke fort igjen, ved snøfall og vind. På Hinnøya er det kommet litt snø de siste dagene.

Det er gode iser på de uregulerte innsjøene for de som vil fiske på isen og enkelte steder er det fine forhold for skøyting.

Kontaktperson: Arild Bondestad, 913 19 038

Ismåling over Balvatn i Sulitjelma, Junkerdal nasjonalpark Jim Tovås Kristensen

Ismåling over Balvatn i Sulitjelma, Junkerdal nasjonalpark

Salten

Snøfattig og dårlig skiføre til fjells i Salten

Til fjells er det lite snø og den snøen som ligger er hard og vindpåvirket. I fjellskogen er det stedvis skiføre, mens det i høgfjellet er mye stein og barmark vindutsatte steder.

Isen på fjellvatna er gode etter all kulda. Balvatnet i Sulitjelma er målt i fast trasé over vannet og her var isen 45 cm i ett lag.

Flere vatn egner seg godt for en skøytetur eller for å prøve fiskelykken.

Har noen lyst på en skøytetur på et skogsvann der isen er trygt, er Innervatnet i Lønsdal, Saltdal, et fint sted. Her kan man kjøre helt frem til vannet.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, 934 23 318

Snøfattig i Sørfjorden i Sjunkhatten nasjonalpark Tore Veisetaune

Snøfattig i Sørfjorden i Sjunkhatten nasjonalpark

Nord-Helgeland

Kort oppsummert; god is og dårlig skiføre. Forholdene for isfiske og skøyting er utmerkede. Det er så lite snø i fjellet at om man har to par ski, bør man bruke de gamle.

Tustervasstaumen er, som vanlig, åpen under brua og litt inn på Røssvatnet og likeså inn på Tustervatnet. Istykkelse der de fisker er 30 cm stålis. 20 cm vindtransportert snø i terrenget og 3 cm på isen.

I Elvgreina på Stormyrbassenget er det 40 til 50 cm med stålis avhengig av hvor nært du er elvestrømmen. 2 cm snø på isen

Lite eller ingen snø i terrenget.

Østområdene i Rana og Hemnes er særdeles snøfattig. Allikevel vil det stort sett være enklere å gå på ski enn til forts. Elver og vatn er i stor grad fri for snø og rimelig glatte. Bekkene i liene kan være utfordrende å krysse av den grunn.

Isen ligger på 60 – 80 cm stålis på uregulerte vatn.

Kontaktperson: Arild Bjørge, 481 94 895

Lite snø mye is ved Kjensvatnet i Hemnes Arild Bjørge

Lite snø mye is ved Kjensvatnet i Hemnes

Sør-Helgeland

Det er god is og bra skiføre i fjellet i østlige deler av Sør-Helgeland. Isene som har blitt målt har variert fra 30-55 cm ren stålis. Det er noe snø på de fleste isene. Snøforholdene i Børgefjell kan generelt beskrives med at det er et tynt lag med tørr løssnø etterfulgt av et hardere lag som skia flyter oppå.

I Vefsn og Grane varierer det fra omtrent snøfri områder til drøyt halvmeteren med snø.

Skiføret er ikke så verst, men terrenget gir en litt humpete tur.

God is på vatnene, men vær obs på heng-is i bekker og elver.

På grunn av lite snø og kaldt vær, sveller det frem is i bekker og terreng slik at man fort kan gå overende hvis man ikke følger med.

Kontaktperson Gjøran Stenberg, 905 07 841 (Hattfjelldal)

Kontaktperson Lars Lorentzen, 482 49 036 (Grane/Vefsn)

Jengelvatnet i Børgefjell Gjøran Stenberg

Jengelvatnet i Børgefjell

Flere bilder finner du på flickr.com

GENERELL INFORMASJON

Is på innsjøer og vassdrag

Det er god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Jakt, fiske og hytter

Du kan kjøpe Statskogs jakt- og fiskekort på inatur.no. Der finner man også Statskogs utleiehytter. Oversikt over både utleiehytter og åpne buer finnes på statskog.no.

UT.no

Statskog samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund om turportalen UT.no. Turportalen er gratis og byr på informasjon og inspirasjon til turer i norsk natur.

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - www.nve.no - finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt is-tykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på: www.iskart.no

Kristian Sivertsen, Statskog Fjelltjenesten