Hopp til hovedinnhold
Elgku og kalv
Steinar Johansen
Jakt og fiske

Frivillig løsning for god forvaltning

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog håper på en frivillig løsning i Hattfjelldal for å sikre riktig avskyting og en god og rettferdig tilgang for jegere.

- Statskogs oppdrag er å gi allmennheten tilgang til jakt og sikre riktig forvaltning av elgstammen, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Dette har vært vanskelig å sikre i enkelte områder i Hattfjelldal. Problemet er at eiendommene ligger som et lappeteppe mellom ulike grunneiere, både private og Statskog. De fleste av disse eiendommene er for små til at det kan gjennomføres elgjakt.

Likt mot likt

- Det som da er vanlig i resten av Norge er å finne frivillige løsninger med makebytte. Det betyr at grunneierne ”bytter” jaktareal likt mot likt, slik at det blir større, sammenhengende områder å jakte på. Miljødirektoratet oppfordrer også alle til å finne sammen på denne måten, sier regionsjef for Statskog i Helgeland, Wenche Hjelmseth.

Ved en frivillig løsning kan Statskog sikre kunngjøring av jakt som på andre av statens områder. Deretter trekkes det vilkårlig ut hvem som får jakte. Det er også etablert systemer for å sikre at kvoten i så stor grad som mulig fylles, noe som gir en riktigere forvaltning av elgstammen.

Flere løsninger foreslått

- Vi har kommet med en rekke forslag til løsninger som er gode for alle parter, men de private grunneierne i området tviholder på en tvangssammenslutning. Det vil nemlig medføre at Statskog kommer i mindretall og disse områdene blir da ikke forvaltet som fellesskapets grunn for øvrig. Det betyr begrenset kunngjøring av jaktmuligheter, uklart hvordan utvelgelsen av jaktlag skjer og statistikkene viser at avskytingen ikke er i tråd med nasjonale råd, sier Breisjøberget.

Statskog har bedt Hattfjelldal kommune om å legge arealer i det omtvistede området til nabovald som tilhører Statskog. Da kan kommunen tildele flere fellingstillatelser og slik sørge for viktig avskyting allerede ved årets jakt.

- I tillegg kan kommunen senke minstearealet for elg, og dermed gi flere fellingstillatelser og godkjenne flere vald. Situasjonen er altså løsbar, sier Breisjøberget.

Fellesskapets grunn

Leder i Nordland Jeger- og Fiskerforbund, Steinar Høgaas, håper alle nå bidrar til å få på plass en løsning som gir god viltforvaltning og tilgjengelighet for jegerne i Hattfjelldal allerede fra 25. september.

- Jaktretten er en grunneierrett. Har man ikke stor nok grunn, må man samarbeide med andre. Dette vil også være den langsiktig beste løsning for alle. For oss jegere er det også viktig at fellesskapets grunn fortsetter å være tilgjengelig for alle. Derfor blir det viktig å komme fram til en forvaltning i Hattfjelldal som er lik forvaltningen på statens arealer for øvrig, sier Steinar Høgaas.