Hopp til hovedinnhold
Et godt og raskt skiføre inn til Erlingbu Sjunkhatten nasjonalpark den 25 mars
Tore Veisetaune
Hytter og friluftsliv

Lite snø i fjellet, men nok til godt skiføre

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Lite snø i fjellet og vårfornemmelser i lavlandet. Det er gjennomgangstonen i Statskog Fjelltjenestens observasjoner i fjellområdene.

Folkene i fjelltjenesten har de siste dagene sett at mange bekker har begynt å gå opp og det er overvann på skogstjern. Fjellvatna har god is, men mildværet har gitt sørpe på enkelte vann.

- Snøen er fast og bærer godt i fjellet, og vestavinden har gjort det mindre bårete. Skavlene har blitt store mange steder, så man bør holde avstand, sier utmarkskonsulent Kristian Sivertsen som benytter sjansen til å minne om båndtvang fra 1. april.

Folkene i fjelltjenesten har de siste dagene sett at mange bekker har begynt å gå opp og det er overvann på skogstjern. Fjellvatna har god is, men mildværet har gitt sørpe på enkelte vann.

- Snøen er fast og bærer godt i fjellet, og vestavinden har gjort det mindre bårete. Skavlene har blitt store mange steder, så man bør holde avstand, sier utmarkskonsulent Kristian Sivertsen som benytter sjansen til å minne om båndtvang fra 1. april.

Arturgammen - ei åpen bu i Reisa nasjonalpark Tarjei Gunnestad

Arturgammen - ei åpen bu i Reisa nasjonalpark har fått vedlageret sitt

Nord-Troms

Usedvanlig mye vær den siste tida, med stadig nye lavtrykk på besøk. Det har medført mye vind, til dels uvanlig høye temperaturer, og tette byger. Lite turvennlig for de fleste med andre ord.

I lavlandet har det gitt vårfornemmelser, og mange bekker har begynt å gå opp. Vi registrerer også at det har begynt å danne seg sørpelag på isen på mange tjern og vann.

- Fjellvatna har selvsagt god is, men også her kan det ha begynt å danne seg sørpe på enkelte vatn. I høyfjellet har det også både blåst mye og kommet mye nedbør. Vinden har medført mye transport av snø, som igjen betyr skavler og fonner. Det er derfor all grunn til å følge med på skredvarslinga lokalt, sier Kjetil Bjørklid i Fjelltjenesten.

Vi har vært innom de fleste av de åpne hyttene vi har tilsyn med, og vedlagrene er fulle. Det samme gjelder for utleiehyttene i Nordreisa og Kvænangen

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, 922 43 096

Nesen i Dividalen - snøføyke på toppene Fredrik Julius Jenssen

Nesen i Dividalen - snøføyke på toppene

Senja og Midt-Troms

Vinteren i Midt-Troms har så langt vært en vindfull og snøfattig affære.

I indre strøk er det likevel skiføre både i høyden og i skogdalene. Nede i Dividalen har nedbøren den siste uken vekslet mellom regn, sludd og tung, våt snø. Snødekket har derfor satt seg noe. En skal likevel ikke høyt opp i skogbandet før man finner bunnløse dalsøkk og potensial til snøføyk. I høyden er det vindpakket snø og et brukbart, men varierende skiføre. Den vedvarende vinden frakter raskt snøen inn i lesidene.

- På Senja har nedbøren i lavlandet stort sett kommet som regn. En må nok regne med sørpe og overvann på de fleste vann og enkelte myrdrag. Flere steder har bekker og elver begynt å gå i oppløsning. Skiføret kan derfor være krevende, sier Kjetil Letto

Kontaktperson: Kjetil Letto, 997 94 194

Det er svake snølag i botn enkelte steder som kan medføre snøras - fjellet Ruvssot ved Riksrøys 263 A Arild Bondestad

Det er svake snølag i botn enkelte steder som kan medføre snøras - fjellet Ruvssot ved Riksrøys 263 A

Ofoten – og Sør Troms

- Det er fortsatt lite snø for årstiden i fjellet i Ofoten og Sør-Troms. I høgfjellet ligger snødybden på mellom 0,5 – 1 m. Uværet de siste dagene har tært ytterligere på snøen og på myrer og vatn, som ligger under skoggrensa, kan det være en del sørpe og overvann enkelte steder, sier Arild Bondestad i Fjelltjenesten.

Isene på sjøer og vatn kan være dårlige ved inn – og utløp.

Ellers er det jo tiden for isfiske og mulighetene er gode på de mange sjøer og vatn på Statskogs grunn.

I fjellet har vinden ført til mye pakket snø i leheng. Fjelltjenesten har også observert en god del snøskred, som flakskred tidligere gjennom denne vinteren. Både i nordvendte fjellsider og sørvendte fjellsider. Vær derfor forsiktig hvis du ferdes i bratt terreng!

Kontaktperson: Arild Bondestad, 913 19 038

Fine forhold på Balvatn både for folk og rein Jim Tovås Kristensen

Fine forhold på Balvatn både for folk og rein

Salten

Det er lite snø i fjellet for årstida. Snømengden er stort sett mellom 0,5–1 m i fjellet i Salten. Skiføret er bra selv etter de siste dagers nysnø. Snøen er fast og bærer godt, og vestavinden har gjort det mindre bårete i fjellet. Selv om det er lite snø har det vært mye vind. Skavlene er derfor mange steder store, og man bør holde avstand.

Lavere ned i skogen har mye av nedbøren kommet som regn. Der er det betydelig med overvatn på bekker og vatn.

- Isene er trygge i fjellet, men har noen steder fått overvatn/sørpe under snølaget. Ved en kontrollmåling i Sulitjelma var ikke overvatn et problem der. Det er derfor fine muligheter for isfiske, sier Jim Tovås Kristensen i Fjelltjenesten.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, 934 23 318

Isfiske er av og til for spesielt interesserte Arild Bjørge

Isfiske er av og til for spesielt interesserte

Nord-Helgeland

- Værmeldinga kan gi inntrykk av at isfiskerne får litt overvatn å plages med i påska. Isen er imidlertid god. I fjellet er det uvanlig lite snø, men skiføret er bra. Snøen er fast i fjellet og på tross av mye vind, rimelig slett, sier Arild Bjørge i Fjelltjenesten.

Vinden har lagt opp store skavler i fjellet og flere steder er det registrert ras fordi skavlene knekker.

- Værmeldinga kan gi inntrykk av at isfiskerne får litt overvatn å plages med i påska. Isen er imidlertid god. I fjellet er det uvanlig lite snø, men skiføret er bra. Snøen er fast i fjellet og på tross av mye vind rimelig slett, sier Arild Bjørge i Fjelltjenesten.

Kontaktperson: Arild Bjørge, 481 94 895

Gåsvatnet i Grane med ca 20 cm sørpe på isen Lars Lorentzen

Gåsvatnet i Grane med ca 20 cm sørpe på isen

Sør-Helgeland

- Generelt er det overraskende lite snø i fjellet, noe mer i øst enn i vest. Før det siste mildværet kom, så var det topp skiføre i fjellet. Men nå er det overvann/sørpe på mange vann, og mange bekker og elver har åpnet seg slik kan være utfordrende å krysse noen av disse. Vi får håpe på litt kaldere vær, så blir det nok fine forhold for skiturer, sier Lars Lorentzen i Fjelltjenesten.

For Vefsn og nedre deler av Grane er situasjonen den samme, bare at mildværet har gjort enda mere ugagn med skiføret.

Åpne elver og bekker, overvann på de fleste vann og ett tynt restsnødekke – hvis det finnes.

Men hvis været bedrer seg, blir det sikkert brukbart i år også.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, 905 07 841

Kontaktperson Grane og Vefsn: Lars Lorentzen, 482 49 036

Flere bilder finner du på flickr.com

GENERELL INFORMASJON

Is på innsjøer og vassdrag

Det er god is på de fleste vatn både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet

Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Jakt, fiske og hytter

Du kan kjøpe Statskogs jakt- og fiskekort på inatur.no. Der finner man også Statskogs utleiehytter. Oversikt over både utleiehytter og åpne buer finnes på statskog.no.

UT.no

Statskog samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund om turportalen UT.no. Turportalen er gratis og byr på informasjon og inspirasjon til turer i norsk natur.

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - http://www.nve.no/- finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt is-tykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på: https://iskart.no/

Les mer om Statskog Fjelltjenesten

Sammenfattet av Kristian Sivertsen