Hopp til hovedinnhold
Skogsfugljakt Torkel Skoglund 1
Torkel Skoglund
Jakt og fiske

Forsvarsbygg satser på Statskog

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog skal forvalte jakt for Forsvarsbygg på 350 000 dekar fra Agder til Troms.

Forsvarsbygg gir med dette Statskog fornyet tillit som forvalter. Oppdraget går ut på å forvalte vilt på et stort antall utmarkseiendommer.

- Statskog legger i praksis opp forvaltningen etter samme bærekraftprinsipp som i sin øvrige virksomhet, og eiendommene vil bidra til å styrke allmennhetens tilgang til jakt, sier regionansvarlig for jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen.

Stort og smått

De største av de aktuelle eiendommene er i Innlandet, men det gjelder også et høyt antall eiendommer av varierende størrelse spredt over hele landet. Totalt areal er 350.000 daa fordelt på 24 ulike felt. Feltenes størrelse varierer fra noen hundre dekar, til det største, regionfelt Østlandet, som er tett oppunder 200.000 daa.

Ulik grad av øvingsaktivitet

- Vi følger opp storviltbestandene gjennom bestandsplanforvaltning og småvilt regulerer vi ut i fra jakttrykk og takseringer. Vi vil også organisere skogsfugltaksering på Forsvarsbygg sin grunn, sier Eiken Olsen.

Enkelte eiendommer har høy øvingsaktivitet, mens andre er mer «normale» skogeiendommer. Fellesnevner for nesten samtlige er at det er relativt høy bruk, enten det er av Forsvaret selv, som attraktive turområder for sivile eller det er snakk om annen bruk.

Gir allmennheten tilgang

Statskog skal sikre allmennhetens tilgang til jakt innenfor bærekraftige rammer. I de områder hvor det er naturlig og formålstjenlig, vil det kunne søkes samarbeid med øvrige rettighetshavere. Forsvarets arealer kan inngå i lokale forvaltningsorganisasjoner (grunneierlag/ viltstellområder/ forvaltningsområder og lignende).

Dette tilsier at tilbyder må dokumentere et distriktsapparat som kan ivareta utmarksforvaltningen lokalt. Dette kan være løpende oppfølging av forvaltningsspørsmål, oppmøte i ulike fora for ivaretagelse av Forsvarsbyggs interesser og deltagelse i styrer for elgforvaltningsområder.

Jakt og øving

Forsvarsbygg sine eiendommer har ofte høy skyte- og øvingsaktivitet. Både jaktutøvelse og øvingsaktivitet skal oppleves som trygt.

- Elgrifle er ikke alltid det groveste skytset her, og jakt og øving kan ikke alltid pågå på samme tid. Derfor må vi sikre god kommunikasjon mellom jegere og skytefeltsadministrasjon. Vi vil legge til rette for at jegere kan kjøpe kort eller jakte i de periodene det er ikke er aktivitet i feltene, sier Eiken Olsen.

Omfang av fellinger

Omfang av felt vilt varierer fra år til år, blant annet ut fra hvilket høstingsnivå som anses bærekraftig. Historisk sett representerer Forsvarsbyggs eiendommer et uttak på om lag 80 elg, 50 rådyr og 10-15 hjort. Det jaktes skogsfugl på de større feltene og rype på noen av eiendommene i Troms.

Om du ønsker å abonnere på nyhetsbrev fra Statskog, registrere deg her.