Hopp til hovedinnhold
Renå gård
Tore Wuttudal
Jakt og fiske

Forsikrer laksefiskerne om kortrefusjon

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Miljødirektoratet har stengt laksefisket i en rekke elver fra Trøndelag og sørover. Fiskere som har kjøpt laksefiske av Statskog vil få refundert kjøpte kort.

Miljødirektoratet har meldt om stengt lakse- og sjøørretfiske i 33 elver fra svenskegrensen i sør til og med Trøndelag. Stengningen gjelder fra klokken 24 natt til søndag 23. juni. Sjølaksefisket stanses på samme strekning, med unntak av Drammensfjorden og Drivaregionen på Nordmøre.

Stenger sagnomsust fiske

Statskog forvalter og selger kort i deler av en rekke norske elver. Dette gjelder blant annet i Stjørdalselva på strekningene som tidligere lå under AS Meraker Brug. Stjørdalselva er en av elvene som nå stenges for laksefiske. Inntil annen informasjon tilsier noe annet, legger Statskog til grunn at stengningen gjelder Stjørdalsvassdraget og dermed innbefatter Forra. I tillegg rammes Statskogs laksefiske i Gaula.

Refunderer kortkjøpet

- Alle våre kortkjøpere i disse stengte lakseelvene har allerede fått melding fra oss om situasjonen, ikke minst for å bidra til at stengningsvedtaket etterleves. Vi kan også forsikre de som har fiskekort fra Statskog i stengt lakseelv, at de vil få refundert kortkjøpet. Refusjonen vil bli gjennomført så snart situasjonen er avklart, og senest i etterkant av fiskesesongen, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Unngå alvorlig skade på laksebestandene

Miljødirektoratets evaluerer vanligvis laksesesongen i starten av juli, og innfører deretter begrensninger i laksefisket om det er nødvendig.

I år har direktoratet ansett svikten i innsig av laks så stor, at en egen krisebestemmelse er tatt i bruk for å stenge laksefisket. Det overordnede hensynet er å unngå alvorlig skade på laksebestandene.

Stengningen kan bli revurdert

Samtidig åpner Miljødirektoratet for å revurdere stengningen. I forbindelse med den rutinemessige midtveisevalueringen av laksesesongen i begynnelsen av juli, vil direktoratet, så langt som praktisk mulig, foreta en ny vurdering av situasjonen.

Kommer det ny informasjon som tilsier at situasjonen er bedre i de stengte elvene enn det ser ut til nå, kan det bli aktuelt å åpne for fiske igjen, ifølge direktoratet.

Tunge kunnskapsmiljø

Statskogs bidrar betydelig til kunnskapsutvikling og systemer for å sikre bærekraftig forvaltning av norsk natur. Innen lakseforvaltning har Miljødirektoratet svært gode kunnskapsmiljø og analysegrunnlag.

- Hensynet til bestanden står øverst. Vi har full tillit til vurderingene og tiltakene som nå gjøres for å unngå skade på den allerede rødlista atlantiske villaksen, sier Breisjøberget.

Krevende for tilbydere og fiskere

Samtidig er situasjonen svært krevende for mange tilbydere av laksefiske, og ikke minst for laksefiskerne selv.

Noen vil påvirkes umiddelbart av stengningen. Andre, som har kjøpt laksefiske senere i sesongen, kan håpe at situasjonen bedrer seg så mye at Miljødirektoratet åpner for fiske igjen.

- Om situasjonen åpner for bærekraftig høsting senere i sesongen, er det viktig for oss å slippe til alle som vant loddtrekningen om laksefiske på våre strekninger, sier Breisjøberget.

Ønsker du mer kunnskap om laksefiske og hva som er utfordringene i norske lakseelver? Her er et knippe podcastepisoder fra podcasten vår, Jakt- og fiskepodden. Du finner alle episoder og TV-serie her.