Hopp til hovedinnhold
Fra elva Vefsna
Hans Kristian Krogh-Hanssen / Norske Lakseelver
Jakt og fiske

Det brenner et blått lys for rødlistet villaks

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Det tårner seg opp med utfordringer for den atlantiske villaksen. Klima, oppdrett og hundretusener av pukkellaks utgjør massive trusler. Pukkellaksen er allerede tallmessig overlegen "vår" laks.

Mens lidenskapen med laksefiske får fri utfoldelse i norske lakseelver i disse dager, flyr Jakt- og fiskepodden inn i laksebestandens mørke skyer. Gjennom to episoder går podcasten inn på de store utfordringene som har presset den atlantiske villaksen inn på rødlista i Norge.

Historisk svakt

- Innsiget av atlantisk laks er historisk svakt. Fra slutten av 80-tallet er innsiget mer enn halvert, noe som har ført den inn på rødlista. Fortsatt er det muligheter for å høste av ressursen, men overlevelsen i Norge og blant annet Nord-Amerika og Irland har gått mye ned, forteller Helge Axel Dyrendahl (Miljødirektoratet).

De vesentligste faktorene som truer den atlantiske villaksen er klimaendringer og forhold knyttet til fiskeoppdrett.

Historisk sterkt

Samtidig er en annen laksebestand i ferd med å eksplodere i antall. Kanskje kan den ødelegge grunnlaget for den atlantiske villaksen som er spesialtilpasset norske lakseelver gjennom tusener av år.

- I Norge har det vært en eksplosiv vekst. Vi syntes det var voldsomt mye pukkellaks i 2017, men det var ingen ingen ting i forhold til hva vi hadde i 2023, forteller Eirik Frøiland fra Miljødirektoratet.

Mer pukkel enn atlantisk

Bare fra 2021 til 2023 vokste nemlig antallet pukkellaks med 200-300 prosent.

- Jeg antar, uten å ha helt sikre tall, at det var mer pukkellaks enn vanlig laks i Norge i fjor, forteller Frøiland.

Her finner du rapporter fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Lyd og bilde

Jakt- og fiskepodden er Norges største podcast innen friluftsliv og gis ut av Statskog i godt samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Du finner over 260 podcastepisoder, ulike sendeflater og egen TV-serie på vårt nettsted vilthekta.no.