Hopp til hovedinnhold
Jakt og fiske

Flere ryper å jakte på

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog er ferdig med årets rypetelling. Etter det begredelige fjoråret blir det i år trolig større fangst på landets vel 60 000 rypejegere.

Lirype Nils Fredrik Stenseth

I hvert fall for de som jakter i Statskogs områder, hvilket er en stor andel av landets rypejegere.

– Det er en oppgang i antall ryper i stort sett alle våre områder helt opp til Saltfjellet. Derfra og nordover er det dessverre like dårlig som i fjor, og noen steder også en nedgang, sier Jo Inge Breisjøberget, ansvarlig for småviltjakt i Statskog.

Det er mye smågnagere i fjellet i år. Dermed tar rev og andre predatorer disse i stedet for rypekyllingene.

– Oppgangen i år kommer fordi kyllingene har overlevd. Men vi har fortsatt for lite stamfugl. Når de to forrige årene var så dårlige, så kan det ikke bli noe toppår i år, sier Breisjøberget.

Beholder fjorårskvotene

Rypefangsten har vært på bratt vei nedover de siste årene landet sett under ett.

– Fjoråret var et skikkelig bunnår, med 160 000 skutte ryper mot 225 000 året før. Det er det laveste antallet siden man begynte å lage fangststatistikk på begynnelsen av 70-tallet, sier Breisjøberget.

Det felles rundt 400 000 ryper i et normalår. De lave rypetetthetene kan tyde på overbeskatning, men har også mye å gjøre med om det er smågnagerår eller ikke, understreker han.

Imidlertid blir kvotene i år stort sett de samme som i fjor.

– Vi viser måtehold også i år i håp om at vi høster frukter av det neste år. Bestandene har vært på et lavmål de siste årene, og vi vil gjøre alt for å hjelpe dem opp igjen, sier Breisjøberget.

Det er oppgang i kyllingtetthetene i nesten alle Statskogs jaktområder.

Vellykket test

Statskogs tellinger har pågått i snaut tre uker og ble avsluttet 21. august. Tiden etter er brukt til å bearbeide tallmaterialet.

Statskog er en del av det såkalte Rypeforvaltningsprosjektet, som har optimal forvaltning av rype og skogsfugl som mål. Som en del av prosjektet fikk tre kommuner i Nordland i fjor en ny og strengere rypeforvaltning. Jegere som jakter rype i Hattfjelldal, Grane og Vefsn må blant annet innrapportere fangst og fornye jaktkort hver femte dag av jakta.

– Nesten ni av ti jegere rapporterte inn det de hadde skutt. Før var det bare to av ti eller mindre, sier Breisjøberget, som ser for seg at det er god mulighet for at ordningen utvides når Rypeforvaltningsprosjektet er i land i 2011.

Statskogs rypetelling:

TROMS

Det blir ikke et spesielt bra rypeår i Troms i år, i hvert fall ikke i nordlige deler av fylket. På tellingene i Reisa ble det kun funnet en stegg (hannrype) totalt.

I området rundt Altevann i Bardu kommune er det rundt 12 ryper per kvadratkilometer, mot åtte i fjor. I Svandalen i Tranøy er det talt rundt ti ryper per kvadratkilometer, mot seks i fjor.

Både i indre og ytre deler av Troms blir dagskvoten per jeger satt til to liryper og tre fjellryper per dag, samt én skogsfugl per jeger per dag. Det er det samme som i fjor.

Kvotene gjelder fram til nyttår og kan bli endret i løpet av jakta.

NORDLAND

Oppgang sør på Helgeland, i Grane, Vefsn og Hattfjelldal. Det ser ut til å være et skille ved Saltfjellet og at bestanden nord for Saltfjellet ikke har økt, eller til og med har en nedgang.

I Rana og Hemnes er kvoten satt til to liryper og to fjellryper per jeger per dag, som betyr at kvoten på fjellryper er senket ytterligere fra i fjor. I disse områdene får jegerne maksimale sesongkvoter på ti ryper totalt.

I Salten er kvoten satt til to liryper og tre fjellryper. Sesongkvotene er satt til ti liryper og ti fjellryper. I tillegg er det satt en dagskvote for skogsfugl på to, samt maksimalt fem fugler i løpet av sesongen per jeger. I perioden 1. januar-28.februar 2011 foreslås totalkvoten til maks to ryper per jeger per dag, uavhengig av om det felles lirype eller fjellrype. Man kan dermed felle en av hver art, eller to av en art.

I forsøkskommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn er kvoten satt til fire ryper per dag. Ingen sesongkvote her.

Kvotene gjelder fram til nyttår og kan bli endret i løpet av jakta.

TRØNDELAG

Middels bra rypeår området sett under ett, men med store lokale variasjoner.

Oppgang i nord. I Namsskogan ar det registrert 27 ryper per kvadratkilometer, mot 16 i fjor, og 6,7 kyllinger per høne.

I Bangdalen er bildet noe annerledes. Her er det få, men store kull av lirype, mens det for storfugl kun er funnet enkeltfugl på taksten.

I Hjerkinn- og Drivstuutmålet sør i Oppdal kommune er det telt 7 rypekyllinger per høne, mot 5,1 i fjor. (Tettheten er den samme som i fjor med 11 ryper per kvadratkilometer mot 12 året før).

På telleruten på Kongsvold har Statskog funnet 27 (20 i fjor) ryper per kvadratkilometer og 6,7 kyllinger per høne.

Det er også en oppgang i Femundsmarka både i tetthet og overlevende kyllinger.

Dagskvoter på tre liryper i Nord-Trøndelag, ingen kvote på fjellrype.

Jegerne finner kvotene for Sør-Trøndelag under det enkelte tilbud på inatur.no.

Kvotene gjelder fram til nyttår og kan bli endret i løpet av jakta.

ØSTLANDET

Her har Statskog en markert oppgang på sine terreng. I Fulufjellet har Statskog nå 21 ryper per kvadratkilometer, mot 6 i fjor. Antall kyllinger er 6,3 per høne. I Drevfjellet i samme område (Ljørdalen) har Statskog 38 ryper per kvadratkilometer og 6,7 kyllinger per høne. I Ljørdalen ble det talt 18 skogsfugl per kvadratkilometer.

Også på Varaldskogen har Statskog noe økning fra i fjor, og det er på orrfugl økningen er størst. Storfugl er nesten på samme nivå som i fjor.

Jegerne finner kvotene under det enkelte tilbud på inatur.no.

SØRLANDET

Også i Njardarheim er det oppgang å spore i år. Antall kyllinger funnet under taksten er i år det høyeste siden takstene begynte i 2003, med 305. Antall gammelfugl var også høyere enn i fjor med 99 mot 85 i fjor.

Oppgang i Gjerstad, 19 skogsfugl per kvadratkilometer mot 17 i fjor. 4,1 kylling, mot 2,9 i fjor.

Jegerne finner kvotene under det enkelte tilbud på inatur.no.

VESTLANDET / MØRE

Middels tetthet av skogsfugl, viser tellinger i Møre (Osen, Øre og Gussiås). Statskog har også rypejaktområder i Njardarheim (se Sørlandet).

(Statskog opererer med 90 prosent sikkerhet når de oppgir tallene.)

Les mer om Statskogs rypejakt og rypekvoter