Hopp til hovedinnhold
Elg Jim T Kristensen
Jim T. Kristensen
Jakt og fiske

Statskog med papirløs storviltjakt

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

En ny jaktportal fra Statskog gjør livet lettere for deg som jakter elg, hjort og villrein.

Den nettbaserte løsningen gjelder for områdene der Statskog selv administrerer jakten.

– Jaktlaget får sin egen nettside med tilgang til alle nødvendige dokumenter. Der finner de også høykvalitetskart over jaktfeltet som de kan skrive ut selv, sier Kjell Bratlien i Statskog.

Over 2000 jegere er nå registrert i portalen, som inneholder over 300 jaktfelt og flere hundre jakttilbud.

Papirvelde

Til nå har Statskog sendt ut en stor perm med dokumentasjon til hver av jaktlederne, som i sin tur måtte sende dokumentene rundt til de andre jegerne på jaktlaget for diverse underskrifter.

– Nå blir kommunikasjonen mellom oss og jegerne mye mer effektiv. Med den nye løsningen får ikke jaktleder lenger papirer tilsendt fra oss, men finner all relevant informasjon i portalen, sier Bratlien.

Jegerne kan heretter kommunisere med Statskog via sms underveis i jakten, for å melde inn skutte dyr fortløpende, eller sende inn vekt. Søknader om nye dyr på kvoten skjer ved å sende en sms eller e-post.

– Tidligere var det tungvint å få godkjent eventuelle nye jegere på jaktlaget. Nå ordnes dette med en tekstmelding. Løsningen er integrert med jegerregisteret og sjekker automatisk om jegerne har betalt jegeravgift før jakten starter, sier Bratlien.

Heretter får jaktleder faktura elektronisk fra portalen. Betalingen skjer over nett eller via nettbank fra portalen.

Jakthistorikk

– Så lenge du som jeger har en aktiv kontrakt med Statskog, vil du gjennom hele året ha tilgang til portalen og kartklienten. Dermed kan du holde deg oppdatert, men også hente opp informasjon om tidligere jaktperioder, sier Bratlien.

Kartløsningen som jaktlaget får tilgang til, gir flere muligheter. I tillegg til å skrive ut svært gode kart, kan jegerne laste opp og ned data til GPS, plotte inn poster og drev, og registrere felt vilt.

– Det betyr at nye jegere og jaktlag kan få tilgang til data om hvor vilt er felt i området tidligere. Resultatet er bedre jaktopplevelse og bedre forvaltning, sier han.

Statskog er ikke bekymret for eventuelle manglende datakunnskaper.

– Salg av jaktkort på inatur.no viser at jegere er PC-brukere. Av de som jakter på statens grunn leverer så mange som 99 prosent søknaden sin via nettet, sier Kjell Bratlien i Statskog.

Presentasjon av jakttilbud, innlevering av søknader, samt loddtrekning, vil skje på inatur.no som før.

Her er inngangen til Statskogs storviltportal (login)