Hopp til hovedinnhold
Olofsson johaug
Skog og klima

Norsk-svensk skognæring samlet

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

SkiTour 2020 ga grenseoverskridende samtaler rundt styrking av skognæringen i Sverige og Norge.

Representanter fra svensk og norsk skogindustri, forskningsinstitusjoner, finansnæring og myndigheter var samlet til rundebordssamtaler i Åre under SkiTour 2020.

Styrke hverandre

- Skognæringen spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Det er viktig å se på hvordan næringen i Norge og Sverige kan bidra til å styrke hverandre, sier styreleder i Statskog, Gunnar Olofsson, som ledet konferansen.

SkiTour 2020 ble arrangert i løpet av seks intense dager, fordelt på fem arenaer og to land. Bærekraft har vært et viktig premiss for arrangørene. Derfor har blant annet alle deltakere blitt fraktet i tog mellom arrangørstedene. Bærekraftfokuset gjorde at Statskog ble involvert som samarbeidspartner til touren.

Tre i klimakur

Arrangementet i Åre ble brukt til å drøfte sentrale utfordringer og muligheter for norsk og svensk skog- og trenæring. Statskog var representert med både styreleder og skogsjef.

- Vi drøftet blant annet behovet for politiske satsinger og investeringskapital, og hvilke hindringer vi ser som hemmer videre vekst. Å lykkes enda bedre med å utnytte skogens ressurser vil gi grønn vekst og viktige bidrag i klimakuren som verden trenger. Møtet i Åre var starten på et fruktbart samarbeid, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Bilde: Styreleder i Statskog, Gunnar Olofsson, ved blomsterseremoni under SkiTour 2020. Therese Johaug tronet øverst på pallen.