Hopp til hovedinnhold
Obj14 sykkelsti Sulitjelma Fjellandsby
Sulitjelma Fjellandsby
Andre nyheter

Disse prosjektene får penger fra Statskogfondet

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Nær to millioner kroner fra Statskogfondet i Nordland og Troms fordeles nå på 18 søkere. Støtte går til alt fra villmarksmesse, stisykkeltilbud og sherpasti til Arctic hideaway og utvikling av lokal mat og treforedlingsindustri.

Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på betydelige områder i Nordland og Troms, og skal blant annet legge til rette for næringsutvikling og friluftsliv. Statskogfondet underbygger Statskogs oppdrag og er et element i statsforetakets oppfølging av sitt samfunnsansvar.

Bedre friluftstilbud

Statskogs regionsjef i Troms, Knut Fredheim, er glad for å gi medvind til mange prosjekt i sin region.

- Vi har funnet rom for mange gode tiltak som bidrar til bedre friluftslivstilbud. Neste år kommer nye muligheter, og da håper jeg også å se flere søknader som er rettet mot næringsutvikling, sier Fredheim.

Stort spenn i tildelinger

Tore Bjørnstad leder Statskogs virksomhet i Nordland. Han er svært tilfreds med å bidra til en rekke aktiviteter som styrker næringsutvikling og friluftsliv i fylket.

- Det er et stort spenn i tildelingene, med alt fra lokalmat og utvikling av treforedlingsvirksomhet til parkeringsplasser og sykkelstier, sier Bjørnstad.

Se hvem som får

Oversikt over og nærmere beskrivelse av alle årets tildelinger vises her: www.statskog.no/statskogfondet. Se lenger ned i denne meldingen for en enkel oversikt.

Statskog har hatt tilsvarende type støtteordning fra 2006, med totalt ca 30 millioner til prosjekt i Nordland og Troms siden oppstarten. Statskogfondet har overtatt rollen fra «Statskogordninga». Om lag to millioner blir utbetalt fra fondet hvert år.

Støtte kan gis til organisasjoner med prosjekt som skaper næringsutvikling og friluftsliv. Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune i hvor Statskog er grunneier.

For ytterligere informasjon og kommentarer:

Knut Fredheim, regionsjef for Statskog i Troms, tlf. 400 29 610, knf@statskog.no

Tore Bjørnstad, regionsjef for Statskog i Nordland, tlf. 900 48 023, tbn@statskog.no

Arctic Race i Troms ARN/G.Demouveaux

TROMS

Opprusting av parkeringsområde ved Reisaelva

o Mottaker: Nordreisa scooter og båtforening

o Støtte: 200 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/ruster-opp-parkeringsomrade-ved-reisaelva


Etablering av parkeringsplass i nærheten av Svartfosslia hyttefelt

o Sautsis AS

o Støtte: 150 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/parkering-i-svartfosslia-hyttefelt


Nord-Norges sykkeleventyr, Arctic Race

o Ledd i samarbeidsavtale mellom Statskog og Arctic Race of Norway

o Støtte: 150 000 kroner (300 000 kroner totalt fra fondet)

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/stotte-til-nord-norges-sykkeleventyr


Nordnorsk villmarksmesse i Bardu

o Nordnorsk Villmarksmesse

o Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/bidrag-til-villmarksmesse-i-bardu


Skogsmøteplass i Dyrøy

o Dyrøy ungdomsråd

o Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/skogsmoteplass-med-grillhytte


Bedre tilbud til stisyklister

o Storfjord kommune

o Støtte: 100 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/bedre-tilbud-til-stisyklister


Brustøtte langs turvei

o Altevatn hytte- og båtforening

o Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/brustotte-langs-turvei


Sherpatrapp i Narvik

o Narvik kommune

o Støtte: 150 000 kroner

https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/sekssifret-stotte-til-sherpasti


Gamme ved besøkspunkt

o Ånderdalen nasjonalparkstyre

o Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/gamme-ved-besokspunkt


Grillhytte ved elvebredden

o Badderen vann- og elveforening

o Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/grillhytte-ved-elvebredden


Obj6 villmarksmessa Nord-Norsk Villmarksmesse

NORDLAND

NYT Helgeland

o NYT Helgeland

o Støtte: 200 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/statskog-gir-200-000-til-nyt-helgeland


Parkering for friluftsliv

o Ytre Rana Grunneierlag

o Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/parkering-for-friluftsliv


Oppgradering av parkeringsområde

o Storvika båtforening

o Støtte: 50 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/stotte-til-parkeringsoppgradering


Videreutvikle Sulitjelma som sykkeldestinasjon

o Sulitjelma Fjellandsby AS

o Støtte: 150 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/stotte-til-sykkelsti


The arctic hideaway

o Beiarn kommune

o Støtte: 100 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/the-arctic-hideaway


Videreutvikling av Krokstrand Fjellpark

o Krokstrand Fjellpark

o Støtte: 175 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/pengestotte-til-fjellpark


Utvikling av lokale treforedlingsmuligheter

o Mosjøen og omegn næringsselskap

o Støtte: 75 000 kroner

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/lokale-treforedlingsmuligheter


Nord-Norges sykkeleventyr, Arctic Race

o Ledd i samarbeidsavtale mellom Statskog og Arctic Race of Norway

o Støtte: 150 000 kroner (300 000 kroner totalt fra fondet)

Mer beskrivelse: https://www.statskog.no/statskogfondet/var-2021/stotte-til-nord-norges-sykkeleventyr-2

Håndverker i treindustribedrift istock.com/skynesher