Hopp til hovedinnhold
Simskardfjellet i Børgefjell nasjonalpark
Steinar Johansen
Andre nyheter

Holstad ny regionsjef i Statskog

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Namsos-ordfører Arnhild Holstad har takket ja til stillingen som Statskogs regionsjef i Midt-Norge.

Holstad har vært ordfører i Namsos siden 2015. Hun tiltrer stillingen i Statskog etter nærmere avtale. Stillingen har kontorsted Steinkjer.

Stort engasjement og samfunnsforståelse

- Jeg er svært tilfreds med å få Arnhild Holstad med på laget. Hun har en variert bakgrunn fra nasjonalt og lokalt nivå, og har med seg et stort engasjement og god samfunnsforståelse. Dette er en god ballast når hun skal balansere mange viktige hensyn som regionsjef, sier administrerende direktør, Gunnar Lien.

Bærekraftig forvaltning

Statskog SF er underlagt Landbruks- og matdepartementet og skal drive bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer. Selskapet har hovedkontor i Namsos, og er svært desentralisert gjennom tilstedeværelse på 18 kontor spredt over hele landet.

I tillegg til spesialfunksjoner og nasjonale kompetansenettverk på tvers av geografi, har Statskog fire administrative regionale enheter; Troms, Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge. Som regionsjef er man en del av selskapets øverste ledergruppe.


Arnhild Holstad - regionsjef i Midt-Norge Fotokampaniet AS Namsos - Jon Terje Fossland

Ble for spennende

Holstad var kommunikasjonssjef i Statskog fra 2007 og fram til hun tiltrådte vervet som ordfører. Hun har også bakgrunn som politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og som journalist.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene. Det gjør litt vondt å skulle slutte som ordfører før inneværende valgperiode er omme, men denne jobben ble det rett og slett for fristende å søke på. Statskog har en viktig rolle i det norske samfunnet, og det blir spennende å bli med på å utvikle statsforetaket videre, sier Holstad.