Hopp til hovedinnhold
Finnemarka - jeger og hund
Torkel Skoglund
Jakt og fiske

Disse jaktområdene er mest populære

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Antall søknader på småviltjakt hos Statskog har økt kraftig siste året. De nyinnkjøpte eiendommene i Meråker troner øverst på jegernes ønskeliste.

Småviltjakt i Meråker Jakob Haugen

Småviltjakt i Meråker

Statskog har nå gjort en tilfeldig trekning blant søkere der etterspørselen etter sesong- og ukekort overgår tilbudet. Antallet søkere har gjort et byks på 40 prosent fra i fjor, godt hjulpet av kjøpet av eiendommer i Meråker.

Rett inn på topp

- Vi starter med et forsiktig antall sesong- og ukekort i Meråker for å sikre bærekraftig forvaltning av viltbestandene. Nå viser tallene våre svært høy etterspørsel og Meråker går rett inn på topplista over Statskogs mest ettertraktede jaktterreng. Dette er gode jaktterreng som har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med Statskogs kjøp, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Rypejakt i Ljørdalen Christian Sletengen

Rypejakt i Ljørdalen

Søknadsopplegg i Midt-Norge og Sør-Norge

Statskog tilbyr jaktterreng i store deler av landet. Opplegget med søknad og trekning gjelder i områder fra Trøndelag og sørover der interessen fra jegere er langt høyere enn tilbudet.

- Ser vi på forholdet mellom søknader og antall kort, er presset høyest i Meråker (Trøndelag), Ljørdalen (Trysil), Finnemarka (Drammensområdet) og Sølvverket (Kongsbergområdet). Alle disse områdene har godt over 20 søknader per tilgjengelige kort, sier Breisjøberget.

Statskog har lagt ut et forsiktig antall jaktkort i Meråker i år, noe som er med på å forklare at dette området går inn på topplista. Det vil bli gjennomført mer taksering og forbedret fangstrapportering for å se om flere kort kan tilgjengeliggjøres innenfor rammen av bærekraftig høsting.

Finnes flere perler

Han skulle gjerne gitt vinnerlodd til flere søkere, men er samtidig glad for å kunne tilby allmennheten noe av landets mest attraktive terreng til overkommelige priser.

- De fire toppområdene er kjent for å være tilgjengelige og gode jaktterreng. Men jeg vet også at vi har mange andre perler som i større grad blir oversett, sier Breisjøberget.

Finnemarka - jeger i tåke ved vann Torkel Skoglund

Småviltjakt i Finnemarka

Økt antall søkere

Statskog legger ut langt flere ukekort enn sesongkort. Siden mange jegere både søker sesongkort og ukekort samme sted, gir de isolerte tallene for sesongkort den beste indikasjonen på den faktiske attraktiviteten.

Antall søkere på sesongkort i 2021 hos Statskog var 2891. Året etter var tallet 3567, en økning på 23 %. For 2023 har økningen vært på ytterligere 40 % med totalt 5003 søkere.

ÅrSøkereØkt antall søkereØkning i %
20212891
20223567 67623
20235003143640

*Om man trekker fra søkertall til Meråker er økningen på 12 prosent i 2023

De fire på topp

Ser vi på større områder (minimum 10 sesongkort), er det er størst rift i Meråker, Ljørdalen, Finnemarka og Sølvverket. For Finnemarka og Sølvverket er attraktiviteten økt kraftig siste året.

StedAntall kortAntall søkereSøkere per kort 2023Søkere per kort 2022
Meråker3583424
Ljørdalen102362418
Finnemarka204642313
Sølvverket204392214

*Ukekort er ikke tatt med i oversikten

60 000 jaktdager

Statskog tilbyr store jaktmuligheter ut over det som nå tilgjengeliggjøres gjennom søknad og trekning. Statskogs totale tilbud til norske småviltjegere utgjør normalt 60 000 jaktdager i Norge. De mest attraktive jaktformene er rype- og skogsfugljakt, men det jaktes også på hare, bever og smårovvilt.

I et normalår slipper 15 000 småviltjegere til hos Statskog. Omfattende årlige undersøkelser avgjør hvilket jakttrykk som er innenfor en bærekraftig forvaltning av bestandene.

Her kan du abonnere på nyheter fra Statskog.