Hopp til hovedinnhold
Hytter og friluftsliv

Bedre for turgåere på Tranøya

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Nå skal det bli enda bedre å besøke Tranøya. Gjennom prosjektet «Tilrettelegging på Tranøya» vil grunneierne Statskog og Tranøy kommune og de to virksomhetene på øya, Steinmed AS og Tranøy gård AS, sørge for ny flytebrygge og utbedring av sanitære forhold.

Statskogsansatte på besøk på Tranøya

Nå skal det bli enda bedre å besøke Tranøya. Gjennom prosjektet «Tilrettelegging på Tranøya» vil grunneierne Statskog og Tranøy kommune og de to virksomhetene på øya, Steinmed AS og Tranøy gård AS, sørge for ny flytebrygge og utbedring av sanitære forhold.

Tranøya i Tranøy kommune er mye besøkt som kirkested og av allmennheten til frilufts- og rekreasjonsformål. Det har gitt et økende behov for bedre tilrettelegging på øya.

Prosjektarbeidet som er igangsatt av grunneierne Statskog og Tranøy kommune og de to virksomhetene på øya, Steinmed AS og Tranøy gård AS, har en total kostnadsramme på 375 000 kroner. Beløpet finansieres av de fire initiativtakerne.

Statskog Troms støtter prosjektet «Tilrettelegging på Tranøya» med totalt 100 000 kroner. Støtten gis gjennom samarbeidsavtalen mellom Statskog Troms og Troms fylkeskommune.

- Om lag halvparten av Tranøya er statsgrunn. Øya er veldig populær, og for Statskog som Norges største grunneier er det viktig å tilrettelegge til rette for allmennheten på våre eiendommer, sier Tom-Rune Eliseussen i Statskog.

Prosjekteier er Tranøy kommune, mens Tranøy Gård utfører det praktiske arbeidet med innkjøp av materiell, montering, etc.

- Det har vært en god prosess mellom partene i forkant av prosjektet. Kirkeforeningen har også vært med i planleggingen. Brygga som tenkes anlagt vil være av støpt betong. For å ivareta sikkerheten er en betongbrygge mer stabil enn ei konvensjonell brygge i treverk. Videre vil det bli anlagt en landgang som er bred nok for rullestoler, slik at også rullestolbrukere kan komme seg i land på øya. Noe arbeid er allerede gjennomført, bl.a. er toalettforholdene til allmenheten ordnet oppe både ved gården og nede ved havnen. Målet er å være ferdig til sommeren 2014, sier ordfører Odd Arne Andreassen.

Les mer om Statskogs tilrettelegging for friluftstliv