Hopp til hovedinnhold
Finnemarka - jeger i tåke ved vann
Torkel Skoglund
Jakt og fiske

Åpne jaktområder

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Gode tellinger av rype og skogsfugl gir jegerne rike jaktmuligheter på Statskogs områder i høst.

- For to år siden stengte vi store områder for jakt. Utviklingen viser nå at vi kan drive bærekraftig jakt i de aller fleste av våre jaktfelt. Da slipper vi til jegerne igjen, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Styrer antallet jaktdager

Også i gode år må systemet sikre at jakttrykket ikke blir for høyt i attraktive områder. Statskog gjør dette gjennom å styre antallet dager det blir jaktet i de ulike områdene, i stedet for den tradisjonelle kvotereguleringen.

Systemet hviler på funn fra fagsjefens egen doktorgrad og gir en langt mer presis og tilpasset regulering.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog?

Interessert i jakt og fiske? Se våre tema i Jakt- og fiskepodden

Nasjonal maksfangst

- Likevel har vi satt en nasjonal maksfangst på fire ryper og to skogsfugl per dag. En svært liten andel av jegerne når slike nivå, men grensen er en ekstra sikkerhet for at jakttrykket ikke blir for høyt i sårbare områder, sier Breisjøberget.

Det er enkelte unntak fra det generelle bildet. Takseringsresultatene fra Ytre Troms er så svake at populære områder blir stengt for rypejakt. Det samme gjelder områdene rundt Kongsvoll på Dovre. I enkelte områder er også uttaksbegrensningene satt lavere enn grensen for nasjonal maksfangst.

Her finner du en detaljert oversikt over reguleringene høsten 2021

Les også Lovende utsikter for fuglejakta