Hopp til hovedinnhold
Fjellrype med kylling
Tore Veisetaune
Jakt og fiske

Lovende utsikter for fuglejakta

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Ferske tall fra Statskog viser oppgang i rype- og skogsfuglbestanden i store deler av landet.

Statskog har nå gjennomført taksering langs 1800 kilometer i sine jaktområder. Resultatene er godt nytt for titusener av fuglejegere i Norge.

- En del steder er tettheten av rype og skogsfugl uvanlig høy. Dette er gledelige tall, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

I 2019 stengte Statskog mange områder for jakt etter dårlige takseringsresultater. I 2020 viste tellingene et oppsving i fuglebestandene, og den positive trenden har fortsatt inn i 2021. Takseringsresultatene brukes aktivt for å sikre et bærekraftig jakttrykk.

Rypetallene

Med få unntak, viser rypetakseringen stabil eller stigende rypebestand. Statskog ser best utvikling i de østlige strøkene for hele landet. For eksempel vises et oppsving i Indre Troms, etter flere år med svært dårlige tall.

Også rypeområdene i Sør-Norge viser mer positive tall enn på mange år.

Områder som skiller seg negativt ut fra trenden er spesielt ytre strøk i Troms, blant annet Senja.

Skogsfugltallene

Høstens taksering viser en nedgang i Finnemarka og Sølvverket (Kongsberg) fra historisk høye tettheter i 2020. Selv etter nedgangen er tettheten på et høyt nivå.

I Ljørdalen (Trysil) er tallene relativt lave, men på samme nivå som i fjor. I Gjerstad er det en oppgang med resultater på samme høye nivå som Finnemarka og Sølvverket.

I Bangdalen (Namsos) viser tallene middels til god tetthet og kyllingproduksjon. Tallene er marginalt svakere enn fjorårets.

Bærekraftig forvaltning

Det vil alltid være naturlige svingninger og sykluser i bestandene. Dette påvirkes først og fremst av predasjon og værforhold.

- Vi bruker betydelige ressurser på årlig kontroll av bestandene. Det gjør at vi unngår å trykke bestandene enda lavere med jakt i dårlige år. Samtidig kan vi også åpne opp for mer jakt i gode år, sier Breisjøberget.

Statskogs forvaltningsmodell baserer seg på fagsjefens egen doktorgrad. Systemet krever årlig oppdatering av fangst, jakttrykk og bestandsutvikling. Områder stenges for jakt dersom kyllingproduksjonen er for lav, og reguleres dersom jakttrykket er for høyt.

Fellingstall

I sesongen 2019-2020 ble det i Norge totalt felt 149 300 ryper, 6 700 storfugl og 13 940 orrfugl (SSB). Statskog og flere andre stengte en rekke områder for fuglejakt i den sesongen. Fellingstall for fjorårets fuglejakt er ikke publisert.

Se Statskogs rype- og skogsfugltellinger 2021 (pdf)

For jakt- og fiskeinteresserte

Har du lyst til å sjekke ut podcasten vår? På denne siden får du oversikt over alle episoder i Jakt- og fiskepodden.