Hopp til hovedinnhold
Hjort Kjartan Trana
Kjartan Trana

Hjort

Utbredelsen av hjorten i Norge er økende. Statskog har begrenset hjortejakt i tradisjonelle vestlandslier, men hjorten finnes på de fleste skogeiendommene våre. Hjortejakt er en spennende jaktform. Den krever mer varsomhet og tålmodighet enn elgjakt da hjorten er mer sky og var for mennesker.

Hjortejakt for jaktlag

Statskog sine tilbud på hjortejakt finnes i hovedsak i Telemark, Hedmark, Oppland, Rogaland og Møre. På det indre Østlandet er det felt bukker på inntil 120 – 150 kg i de siste åra. Hjortejakt på Vestlandet foregår hovedsakelig i bratt terreng og byr på større fysiske utfordringer enn hjortejakt i landet for øvrig.

I de områdene vi ikke har egne hjortefelt, blir hjorten tildelt jaktlaget sammen med elgen. Den årlige kvoten som forvaltes av Statskog er i overkant av 200 hjort. Tildeling av tilbud skjer på grunnlag av søknad og trekning.

Les regler for søknad om elg- og hjortejakt her (pdf)

Søknadsprosess og frister hjortejakt

Ledige jaktfelt annonseres på inatur.no
Søknadsfrist
Elektronisk loddtrekning - innen denne dato

Jaktkort for hjort

Statskog ønsker å senke terskelen for å jakte hjort. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på hjort uten å være med i et jaktlag. Vi kan også tilby tilsvarende jakt på elg. Dermed er det enklere for ferske jegere å komme seg på jakt. Vi tilbyr jaktkort etter førstemann til mølla-prinsippet. Den som får tilslaget på et jaktfelt, har det for seg selv enten en helg eller en uke. Med jaktrettigheten følger også muligheten til å ha med seg andre jegere.

Ledige jaktkort legges ut etter at jaktlag er ferdige med sin kontrakt i midten av oktober hvert år dersom det finnes kvote igjen.

Hjort