Lirype Terje Kolaas

Fugl

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl over hele landet. På våre areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost. Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel. Vi har fokus på bærekraftig forvaltning, og det medfører at enkelte områder er underlagt restriksjoner.

Rypejakt

Statskog er en betydelig tilbyder av rypejakt. Vi har spesielt store arealer i Nordland og Troms, men vi har også gode jaktområder på Sør- og Østlandet. 

Rypejakta er "folkejakta" i Norge. Det er opp mot 70.000 jegere som oppgir at de jakter ryper hvert år. Lirypejakt med hund har blitt spesielt populært i de seneste årene. Statskog kan også tilby gode terreng for jakt på fjellrype.

Jakt på skogsfugl

Statskog forvalter store skogområder egnet for skogsfugljakt.  Gode skogsfuglterreng er ofte rene barskog-områder. Det som mange omtaler som "trollskog", er attraktiv skog for skogsfugljakt.

Skogsfugljakt er en spennende og krevende jaktform da de er sky og er mestere på å lure seg unna. Det henger spesielt høyt å skyte en tiur!

Skogsfugl er en samlebetegnelse på:

  • tiur
  • røy
  • orrhane
  • orrhøne
  • jerpe

Sesongen varer fra 10. september til 23. desember.

Viktige datoer

Åpning for salg av de fleste jaktfelt
Åpning for salg av jaktfelt i Nordland og Troms
Offentliggjøring av skogsfuglkvoter

Annen fuglejakt

Småviltjakt er mye mer enn jakt på rype og skogsfugl. Visste du at det skytes mer trost enn skogsfugl i Norge?  Trost er en liten fugl og du trenger mange til et måltid. Trost har bær på på menyen som setter god smak. Det er utrolig godt!

Rugde er en vadefugl og er undervurdert som jaktobjekt. Den kan jaktes på samme måte som skogsfugl og rype med stående fuglehund. Det er en spennende og utfordrende jaktform som kan by på mange skuddsjanser.

På jaktkortet for småvilt kan du jakte på bl.a.:

  • rugde
  • duer
  • trost
  • gås
  • and

Det er ikke begrensninger på antall felte vilt på denne type jakt.

Viktige datoer

Salgsstart jaktkort på de fleste jaktfelt
Salgsstart jaktkort i Nordland og Troms
Offentliggjøring av rype- og skogsfuglkvoter

Rype og skogsfuglkvoter høsten 2017

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, må vi taksere bestandene hver høst. Kvotene (bag-limit) blir satt med bakgrunn i takseringsresultatene. For statsallemenningene gjelder egne bestemmelser om kvote

Troms og Ofoten
I områder med antallsbegrensning er dagskvoten 4 ryper pr jeger pr dag, li- eller fjellrype. Skogsfugljakta er også stengt i de stengte områdene. I øvrige områder er dagskvoten 1 skogsfugl per jeger per dag. Se eget kart for hvilke områder som har antallsbegresning. Noen stengte områder. Se kart over stengte områder og områder med antallsbegrensing nedenfor.
Nordland (Salten og Helgeland)
4 ryper per jeger pr dag, li- eller fjellrype. 2 skogsfugl per jeger per dag. Noen områder har antallsbegrensning, se kart nedenfor.
Nord- og Sør-Trøndelag og Møre
Bogn og Gilten frilutsområde
1 rype og 1 skogsfugl per dag. Brunfugl fredet.
Namdalseid
2 ryper per jeger per dag. 1 skogsfugl per jeger per dag. Brunfugl fredet.
Namsskogan/Grong/Røyrvik
2 ryper per jeger per dag hvorav maksimalt 1 lilype. 1 skogsfugl per jeger per dag.
Snåsa
2 ryper per jeger per dag. 2 skogsfugl per jeger per dag.
Nærøy/Høylandet
1 rype og 1 skogsfugl per jeger per dag. Brunfugl fredet.
Røros
4 ryper eller skogfugl per jeger per dag. I østlige deler vil kortsalget bli vurdert etter 1. oktober.
Midtre Gauldal
3 ryper eller 3 skogsfugl per jeger per dag. Totalt 3 fugler per jeger per dag.
Rissa
2 ryper og 1 skogsfugl per jeger per dag. Brunfugl fredet.
Øvrige områder i Sør-Trøndelag
1 rype og 1 skogsfugl per jeger per dag. Brunfugl fredet.
Møre
1 rype og 1 skogsfugl per jeger per dag. Brunfugl fredet.
Kongsvoll
12 sesongkort med mulighet for å felle inntil 10 ryper per sesong.
Stroplsjødalen
2 ryper per jeger per dag.
Hjerkinn Fjellstueutmål
2 ryper eller 2 skogsfugl per jeger per dag.
Hjerkinn/Drivstueutmål
2 ryper per jeger per dag.
Sør-Norge
Andrå/Kvitåsen/Grøndalen
2 ryper eller 2 skogsfugl per jeger per dag.
Gravberget
3 skogsfugl per jeger per dag.
Ljørdalen
2 skogsfugl eller 2 ryper per jeger per dag.
Drevfjellet Ljørdalen
2 ryper per jeger per dag.
Varaldskogen
2 skogsfugl per jeger per dag. Jegere oppfordres til å spare brunfugl.
Finnemarka
2 skogsfugl per jeger per dag.
Sølvverket
2 skogsfugl per jeger per dag.
Gjerstad
2 skogsfugl per jeger per dag.
Njardarheim
Se egen liste over rypekvoter nedenfor.
Husuberget
3 skogsfugl per jeger per dag.
Gruset
3 skogsfugl per jeger per dag.
Tinn - jaktfeltene
2 skogsfugl eller 2 ryper per jeger per dag.
Løten/Stensåsen
3 skogsfugl per jeger per dag.
Regionfelt Østlandet
2 skogfugl og 1 lirype per jeger per dag.
Øvrige skogeiendommer
2 skogsfugl per jeger per dag.
Øvrige fjelleiendommer
2 ryper per jeger per dag.