Lirype Terje Kolaas

Fugl

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl over hele landet. På våre areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost. Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel. Vi har fokus på bærekraftig forvaltning, og det medfører at enkelte områder er underlagt restriksjoner.

Rypejakt

Statskog er en betydelig tilbyder av rypejakt. Vi har spesielt store arealer i Nordland og Troms, men vi har også gode jaktområder på Sør- og Østlandet. 

Rypejakta er "folkejakta" i Norge. Det er opp mot 70.000 jegere som oppgir at de jakter ryper hvert år. Lirypejakt med hund har blitt spesielt populært i de seneste årene. Statskog kan også tilby gode terreng for jakt på fjellrype.

Jakt på skogsfugl

Statskog forvalter store skogområder egnet for skogsfugljakt.  Gode skogsfuglterreng er ofte rene barskog-områder. Det som mange omtaler som "trollskog", er attraktiv skog for skogsfugljakt.

Skogsfugljakt er en spennende og krevende jaktform da de er sky og er mestere på å lure seg unna. Det henger spesielt høyt å skyte en tiur!

Skogsfugl er en samlebetegnelse på:

  • tiur
  • røy
  • orrhane
  • orrhøne
  • jerpe

Sesongen varer fra 10. september til 23. desember.

Viktige datoer

Åpning for salg av de fleste jaktfelt
Åpning for salg av jaktfelt i Nordland og Troms
Offentliggjøring av skogsfuglkvoter

Annen fuglejakt

Småviltjakt er mye mer enn jakt på rype og skogsfugl. Visste du at det skytes mer trost enn skogsfugl i Norge?  Trost er en liten fugl og du trenger mange til et måltid. Trost har bær på på menyen som setter god smak. Det er utrolig godt!

Rugde er en vadefugl og er undervurdert som jaktobjekt. Den kan jaktes på samme måte som skogsfugl og rype med stående fuglehund. Det er en spennende og utfordrende jaktform som kan by på mange skuddsjanser.

På jaktkortet for småvilt kan du jakte på bl.a.:

  • rugde
  • duer
  • trost
  • gås
  • and

Det er ikke begrensninger på antall felte vilt på denne type jakt.

Viktige datoer

Salgsstart jaktkort på de fleste jaktfelt
Salgsstart jaktkort i Nordland og Troms
Offentliggjøring av rype- og skogsfuglkvoter

Rypekvoter vinteren 2018

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, må vi taksere bestandene hver høst. Kvotene (bag-limit) blir satt med bakgrunn i takseringsresultatene. For statsallemenningene gjelder egne bestemmelser om kvote

Troms og Ofoten
I områder med antallsbegrensning er dagskvoten 4 ryper pr jeger pr dag, li- eller fjellrype. Se eget kart for hvilke områder som har antallsbegresning. Noen stengte områder. Se kart over stengte områder og områder med antallsbegrensing nedenfor.
Nordland (Salten og Helgeland)
4 ryper per jeger pr dag, li- eller fjellrype. Noen områder har antallsbegrensning, se kart nedenfor.
Trøndelag og Møre
De områdene i Trøndelag og Møre hvor det er åpnet for jakt på rype: 1 rype per jeger per dag.
Sør-Norge
De områdene hvor det er åpnet for vinterjakt på rype: 2 ryper per jeger per dag.