Rype i solnedgang Kjartan Trana

Fugl

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl over hele landet. På våre areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost. Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel. Vi har fokus på bærekraftig forvaltning, og det medfører at enkelte områder er underlagt restriksjoner. Disse finner du nederst på siden.

Rypejakt

Statskog er en betydelig tilbyder av rypejakt. Vi har spesielt store arealer i Nordland og Troms, men vi har også gode jaktområder på Sør- og Østlandet.

Rypejakta er "folkejakta" i Norge. Det er opp mot 50.000 jegere som oppgir at de jakter ryper hvert år. Lirypejakt med hund har blitt veldig populært. Statskog kan også tilby gode terreng for jakt på fjellrype.

Jakt på skogsfugl

Statskog forvalter store skogområder egnet for skogsfugljakt. Gode skogsfuglterreng er ofte rene barskog-områder. Det som mange omtaler som "trollskog", er attraktiv skog for skogsfugljakt.

Skogsfugljakt er en spennende og krevende jaktform da de er sky og er mestere på å lure seg unna. Det henger spesielt høyt å skyte en tiur!

Skogsfugl er en samlebetegnelse på:

  • tiur
  • røy
  • orrhane
  • orrhøne
  • jerpe

Sesongen varer fra 10. september til 23. desember.

Viktige datoer

Åpning for salg av de fleste jaktfelt
Offentliggjøring av skogsfuglkvoter

Annen fuglejakt

Småviltjakt er mye mer enn jakt på rype og skogsfugl. Visste du at det skytes mer trost enn skogsfugl i Norge? Trost er en liten fugl og du trenger mange til et måltid. Trost har bær på på menyen som setter god smak. Det er utrolig godt!

Rugde er en vadefugl og er undervurdert som jaktobjekt. Den kan jaktes på samme måte som skogsfugl og rype med stående fuglehund. Det er en spennende og utfordrende jaktform som kan by på mange skuddsjanser.

På jaktkortet for småvilt kan du jakte på bl.a.:

  • rugde
  • duer
  • trost
  • gås
  • and

Det er ikke begrensninger på antall felte vilt på denne type jakt.

Viktige datoer

Salgsstart jaktkort på de fleste jaktfelt
Salgsstart jaktkort i Nordland og Troms
Offentliggjøring av rype- og skogsfuglkvoter

Reguleringer av rype- og skogsfugljakt høsten 2020

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, analyserer vi jakttrykk og takseringsdata over år. Hver høst går medlemmer i lokale jeger- og fiskerforeninger og hundeklubber over 1800 kilometer takseringslinjer for Statskog. Reguleringene blir satt med bakgrunn i det totale datagrunnlaget fra historisk uttak og jakttrykk, samt utvikling av kyllingproduksjon og stamfugl over år. For statsallmenningene gjelder egne bestemmelser, se informasjon fra det enkelte fjellstyre.

Se Statskogs rype- og skogsfugltellinger 2020 (pdf)

Nasjonal kvote

Statskog regulerer hvor mye fugl som blir skutt gjennom å begrense det totale antallet dager det blir jaktet i områdene. Statskog har i tillegg satt en nasjonal maksimumskvote for alle områder på 4 ryper og 2 skogsfugl per jeger per dag. Dette er en øvre grense for hva hver jeger kan høste og representerer en ekstra sikkerhetsforanstaltning for å unngå for store uttak i sårbare områder.

I enkelte områder kan det bli satt strengere begrensninger enn nasjonal maksimumskvote, for eksempel der vi samarbeider med andre om jaktområdene.

Regulering av fuglejakt i samarbeidsområder som ikke omfattes av nasjonal kvote

Finnvollheia i Namdalseid
2 ryper per jeger per dag. Sesongkvote skogsfugl: totalt 15 skogsfugl i løpet av sesongen, brunfugl fredet
Namsskogan
2 ryper hvorav maksimalt 1 lirype per jeger og dag. 1 skogsfugl per jeger og dag. Brunfugl fredet. Fra 1. oktober og ut jaktsesongen kan det felles inntil 1 rype per jeger per dag.
Snåsa: gjelder kun Gressåmoen og Lurudalen
5 ryper per jeger per dag, 2 ryper etter jul. 2 skogsfugl.
Røros
4 ryper og 1 skogsfugl per jeger og dag. Brunfugl fredet.
Njardarheim
Områdekvoter. Se egen tabell nedenfor.

* brunfugl er orrhøne og røy (hunnfugl)

Se regulering av rypejakt i Troms, Salten og på Helgeland i kart (pdf):

Rypekvoter i Njardarheim (pdf)