Elg knasker bladverk

Elg

Statskog SF har jaktfelt i de fleste av landets fylker unntatt i Finnmark. Jaktfeltene ligger ved kysten, i skogen og opp mot høgfjellet og snaufjellet. Jegere kan velge mellom lett tilgjengelig jakt nær bilvei eller mer villmarkspreget jakt med flere timers gange inn til jaktfeltet.

Elgjakt for jaktlag

Ordinær elgjakt er basert på jaktlag, søknad og trekning. Mange jaktfelt er delt opp i perioder, både for å gi flere jegere/jaktlag tilbud, men også for å sikre at tilstrekkelig antall dyr blir felt.

Det er stor rift om å jakte elg på statens grunn. Vi kan tilby jakt fra Vest-Agder i sør til Indre Troms i nord. I gjennomsnitt kommer det inn tre-fire ganger så mange søknader enn vi har tilbud til.

Årlig kvote som forvaltes av Statskog er i underkant av 1 500 elg. Dette gjelder ikke statsallmenninger.

Søknadsprosess og frister

Ledige jaktfelt annonseres på inatur.no
Søknadsfrist
Elektronisk loddtrekning

Jaktkort på elg

Statskog ønsker å senke terskelen for å jakte elg. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på elg uten å være med i et jaktlag. Vi kan også tilby tilsvarende jakt på hjort.
Dermed er det enklere for ferske jegere å komme seg på jakt. Vi tilbyr jaktkort etter førstemann til mølla-prinsippet. Den som får tilslaget på et jaktfelt, har det for seg selv enten en helg eller en uke. Med jaktrettigheten følger også muligheten til å ha med seg andre jegere.

Ledige jaktkort legges ut etter at jaktlag er ferdige med sin kontrakt i midten av oktober hvert år dersom det finnes kvote igjen.

Opplæringsjakt på elg

Tørberget i Trysil

I oktober arrangerer NJFF Hedmark opplæringsjakt på elg for jenter og øvrige nybegynnere i samarbeid med Statskog. Søknadsfrist 7. september.

Søk her

Bangdalen i Namsos

Statskog og jaktlaget til “Årets villmarking 2006” (jeger.no), Atle Stenmo, kan tilby deg jaktlagserfaring i Bangdalen i Namsos kommune. Tre dagers jakt inkl. kost og losji i et godt elgjegermiljø. Tilbudet ligger på inatur.no. Søknadsfrist er 2. mai.

Søk her

Finnemarka i Lier

Elgjaktkurs for ungdom i Finnemarka i Lier, samarbeid mellom Statskog og NJFF – Buskerud i oktober. Tilbudet ligger på inatur.no. Søknadsfrist 1. juni.

Søk her

Gampåsen Kampen Børresen i Lier

Kurs for nye elgjegere i regi av Statskog. Opplev spennende elgjakt med løshund sammen med rutinerte instruktører og hundeførere. Tilbudet ligger på inatur.no. Søknadsfrist 15. mai.

Søk her

Nord Skaiti i Salten og i Hattfelldal på Helgeland

Introjakt på elg for kvinner, ungdom og nybegynnere arrangert av NJFF Nordland i samarbeid med Statskog i Salten og Statskog på Helgeland. "Førstemann til mølla" - påmelding.

Disse kursedatoene er planlagt i Saltdal på jaktfelt Junkerdal Nord i Skaiti i 2021: 24. – 27. september, 30. september – 3. oktober og 7. – 10. oktober 2021 .

På Helgeland blir det to kurs på jaktfelt Bergli Jakobjonsadal i Hattfjelldal. Det er 24. – 27. september, 30. september. – 3. oktober og 6. oktober - 9. oktober 2021.
​​​

Søk her