Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Jakt > Elgjakt
Elgjakt Foto: Hilde Nystuen

Elgjakt

Statskog SF har jaktfelt i de fleste av landets fylker med elgjakt (unntatt Finnmark).  Jaktfeltene ligger ved kysten, i skogen og opp mot høgfjellet og snaufjellet. Jegere kan velge mellom jakt nær bilvei eller med flere timers gange inn i jaktfeltet.


Elgjakt i Statskog

I dette brede spekteret av tilbud,  kan mange jaktlag  finne sitt drømmeterreng.

Mange jaktfelt er delt i perioder, både for å gi flere jegere/jaktlag tilbud,  og for å sikre at stort nok antall dyr blir felt. Årlig kvote som forvaltes av Statskog (utenom statsallmenning) er i underkant av 1 500 elg.

I tillegg til ordninær elgjakt basert på jaktlag, søknad og trekning, tilbyr Statskog nå også jaktkort på elg. Se informasjon om enkeltmannsjakt her.

NB - Forbudt å sette ut saltsteiner til hjorteviltet  f.o.m dd –jf. forskrift (pdf)
Forbudet gjeler kun for steiner som legges ut etter forskriftens ikrafttredelse dvs. 12. juli 2016.


Statskogs mest attraktive områder for elgjakt

Her har vi plukket ut noe av det Statskog kan by på*. Ytterligere informasjon og søknad på inatur.no

* Dette er populære tilbud og vi gjør oppmerksom på at feltene kan være opptatt.

Tildeling av tilbud skjer på grunnlag av søknad og trekning.

Tilbud om elgjakt som er søkbare fra 1. april finner du på inatur.no​

 

Søknadsprosess elgjakt
Ledige jaktfel​t an​nonseres på inatur​ 1. april
Søknadsfrist 2. mai
Elektronisk loddtrekning medio mai

 

Statskog kan også, i samarbeid med andre,  tilby opplæringsjakt / jaktlagserfaring på elg.

I statsallmenningene forvaltes storviltjakta av de lokale fjellstyrene.

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no