Hopp til hovedinnhold
Nordlys på Senja
©J-R.Samuelsen/naturibilder.com
Andre nyheter

Teknologiløft med resultater for Statskog

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog nærmer seg slutten på et omfattende digitaliseringsløft som har gitt høyere kvalitet, effektivitet og nær 5 millioner dekar mer eiendom sikret i fellesskapets eie.

- Mens mange har slitt med sine teknologiløft, har Statskog fått til en vellykket digitalisering og forenkling av virksomheten. Dette gjør at Statskog kan levere stadig bedre tjenester. Dette er bra både for jegere og fiskere, tomtefestere, kommuner og andre som samhandler med oss, sier administrerende direktør Gunnar Lien i forbindelse med framleggelsen av årsrapport for 2016.

Fem millioner dekar

Blant ulike gjennomførte forbedringer er kvalitetssikring av det offentlige eiendomsregisteret, matrikkelen.

- Nær fem millioner dekar er sikret i fellesskapets eie gjennom arbeidet. Dette, sammen med satsing på blant annet jakt- og fiskeportalen inatur.no, har bidratt til å gjøre det enklere for folk. Samtidig har dette økt muligheten for verdiskapning i utmark både for Statskog og andre aktører, sier Lien.

Stabilt år for Statskog

Statskogs årsrapport for 2016 viser et stabilt driftsår. Selskapet forvalter om lag 14 000 festeavtaler på statens grunn, solgte noe over 23 000 jaktkort og 17 000 fiskekort og leverte 338 000 kubikkmeter tømmer. Tallene viser små bevegelser i forhold til tidligere år. Statskog har for øvrig gjennomført en rekke tiltak for å legge til rette for friluftsliv i norsk natur og har drevet fjelltjenesten for Nordland og Troms.

Salg av eiendommer

Statskogs arronderingssalg har pågått fra og med 2011. Ved utgangen av 2016 har Statskog solgt 440 000 dekar. 70 prosent av eiendommene er solgt til kjøpere i samme kommune, 11 prosent er solgt til Miljødirektoratet og 7 prosent til kommuner. 12 prosent av eiendommene er solgt til kjøpere utenfor kommunen der eiendommen ligger. De fleste av disse er jord- og skogbrukere i nabokommunen til den kommunen der eiendommen ligger.

Positivt økonomisk resultat

Resultatregnskapet i 2016 viser høyere inntekter og resultat enn i 2015. Hovedårsaken til økte inntekter og resultat i 2016 er store engangsinntekter fra skogvernerstatninger. Statskog-konsernet hadde en brutto omsetning på 422,7 millioner kroner i 2016, og et driftsresultat på 125 millioner kroner. Resultatet før skatt var 141,1 millioner kroner og årets resultat ble 130,5 millioner kroner.

- Dersom engangsinntekter og engangsutgifter holdes utenfor, har Statskog et positivt resultat fra den løpende ordinære driften. Sammenlignet med forrige regnskapsår er det likevel en marginal nedgang som i hovedsak skyldes noe lavere avvirket volum innen skogbruksvirksomheten, sier Lien.

Bærekraftsrapportering

Selv om bærekraft på en rekke områder er ivaretatt, har ikke Statskog i dag en systematisk dokumentasjon, rapportering og videreutvikling av bærekraftsarbeidet. Styret har vedtatt at Statskog skal rapportere i henhold til den intenasjonale standarden Global Reporting Initiative (GRI). Arbeidet er startet opp og en første rapportering skjer i forbindelse med årsrapport for 2016.

- Dette skjerper bevisstheten internt, samtidig som eier og befolkning får innsyn i bærekraften i vår drift. Dette vil bidra til å forbedre virksomheten vår og styrker omdømmet til Statskog ytterligere i tiden som kommer, sier styreleder Gunnar Olofsson.

Statskogs årsrapport for 2016 (pdf)