Jakt og fiske

Sykdom hos hund

Portrett
Trond Gunnar Skillingstad

Mattilsynet og Veterinærinstituttet oppdaterer sine hjemmesider etter hvert som de får ny kunnskap. Råd til hundeeiere er gitt på Mattilsynets hjemmeside.

Statskog følger situasjonen og forholder seg til råd fra aktuelle myndigheter.

Se informasjon hos Veterinærinstituttet

Se råd til hundeeiere hos Mattilsynet