Hopp til hovedinnhold
Fastighetsverk printscreen
Andre nyheter

Sveriges Fastighetsverk på Statskogbesøk

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Statens Fastighetsverk i Sverige besøker denne uken Statskog for utveksling av kunnskap og erfaring på tvers av landegrensene.

Statens eiendommer er ulikt organisert i Sverige og Norge. Fastighetsverket i Sverige (SFV) er særlig konsentrert rundt omfattende oppgaver på vegne av staten knyttet til kulturhistoriske eiendommer i inn- og utland. Dette gjelder blant annet en rekke slott, ambassader, museer og teaterbygninger, samt andre statlige bygg. Til sammen forvalter SFV om lag to millioner kvadratmeter bygg.

Disse oppgavene ligger ikke til den norske søsterorganisasjonen Statskog. Derimot har begge organisasjonene et betydelig engasjement knyttet til bærekraftig skogsbruk, friluftsliv og naturforvaltning.

Denne uken er SFV på Norgesbesøk. Første del av besøket er ved Statskogs hovedkontor i Namsos, før turen går videre til Statskogs virksomhet i Elverum.

- Vi har stor glede av å utveksle kunnskap og bygge relasjoner med våre kolleger i Sverige, så dette opplever jeg som svært nyttig, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Svenska Fastighetsverket