Hopp til hovedinnhold
Smilendejente Green F Mostphotos
Green F Mostphotos
Andre nyheter

Milliontilskudd fra fond

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Har du et prosjekt som trenger litt økonomisk medvind, kan det være penger å hente i Statskogfondet for Nordland og Troms. To millioner kroner utbetales hvert år til verdiskapende prosjekt. Søk fondet i mai.

- Vi vil gjerne ha søknader som skaper utvikling innen næringsliv og friluftsliv. Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune hvor Statskog er grunneier, sier regionsjefene for Statskog i Troms og Nordland, Knut Fredheim og Tore Bjørnstad.

Stor betydning

Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på betydelige områder i Nordland og Troms. Hvordan statsforetaket legger til rette for næringsutvikling og bærekraftig forvaltning av naturen har derfor stor betydning i regionen.

- Støtteordningen underbygger samfunnsoppdraget som Statskog skal løse og er en del av oppfølgingen av statsforetakets samfunnsansvar, sier regionsjefene.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.

50 000 til 200 000 kroner

Totalt to millioner kroner utbetales fra fondet hvert år, med en million kroner i hver av regionene Nordland og Troms. Støttebeløpene varierer mellom 50 000 kroner og 200 000 kroner. De fleste tilskuddene ligger på 100 000 kroner.

De siste årene er det gitt støtte til blant annet sherpasti og utvikling av lokal mat og treforedlingsindustri, samt laksetrapp, hengebru mv. De siste tildelingene fra fondet vises her https://www.statskog.no/statskogfondet/

Her gjelder ordningen

Kommuner i Nordland hvor Statskog er grunneier: Andøy, Beiarn, Bodø, Brønnøy, Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Lødingen, Meløy, Narvik, Rødøy, Rana, Sørfold, Saltdal, Steigen, Vefsn.

Kommuner i Troms hvor Statskog er grunneier: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Kåfjord, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen, Målselv, Nordreisa, Sørreisa, Salangen, Senja, Storfjord, Tjeldsund, Tromsø.

Søk innen utløpet av mai

Søknadsvinduet er åpent i mai. Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på Statskogs nettsider.

Behandling av søknadene starter umiddelbart etter at søknadsvinduet stenger. Statskogs regionsjefer i Nordland og Troms gjennomfører søknadsbehandlingen og avgjør tildelinger.

Nærmere Informasjon om ordningen

  • Tildelinger av en million kroner i Troms og en million kroner i Nordland hvert år etter søknad
  • Tildelinger vil som hovedregel ligge innenfor intervallet kr 50 000 til kr 200 000. Intervallet kan fravikes ved særlige tilfeller
  • Formålet må være innenfor «næringsutvikling og friluftsliv»
  • Søknaden må ha definert en særskilt tiltakskommune, selv om tiltaket går over flere kommuner. Tiltakskommunen må være en kommune hvor Statskog er grunneier.
  • Søker må ha organisasjonsnummer og være kontaktperson som kan signere på vegne av organisasjonen
  • Offentlige organisasjoner som kommuner og lignende kan også søke på ordningen
  • Tiltaket kan ikke allerede være gjennomført
  • Alle tildelinger blir offentliggjort og det må rapporteres på gjennomføring.

Ytterligere informasjon om Statskogfondet finner du her