Hopp til hovedinnhold
Furubestand i Løten
Torkel Skoglund
Skog og klima

Statskog og Trysil samarbeider om utviklingsprosjekter

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Det er nå inngått et formelt samarbeid mellom Trysil kommune ved Trysil kommuneskoger, Eidsiva Bioenergi ved Trysil Fjernvarme og Statskog SF. Samarbeidet skal fokusere på mulighetene for nye næringer og produkter med skog som basis. Det er spesielt interessant å se på fremtidig utnyttelse av massevirke.

Kilbontjern i Vestre Trysil Rune Aamold

Det er nå inngått et formelt samarbeid mellom Trysil kommune ved Trysil kommuneskoger, Eidsiva Bioenergi ved Trysil Fjernvarme og Statskog SF.

Sammen med Trysil kommune eier Statskog i dag over 1 million dekar innenfor kommunens grenser. Det har derfor vært naturlig at to så store grunneiere ser på muligheten for ytterligere verdiskaping og sysselsetting. Eidsiva Bioenergi og Trysil kommune v/Trysil kommuneskoger eier i dag sammen et moderne fjernvarmeanlegg med et betydelig potensial for ytterligere varmeproduksjon.

Samarbeidet skal fokusere på mulighetene for nye næringer og produkter med skog som basis. Det er spesielt interessant å se på fremtidig utnyttelse av massevirke.

Trysil kommune har i mange år vært opptatt av å utnytte egne skogressurser som råstoff for energiproduksjon. Dette har vært en suksess som også har ivaretatt kommunens ønske om å framstå som en bærekraftig og miljøvennlig kommune. Statskog er også opptatt av bærekraft og økt utnyttelse av skogen. Foretaket har for eksempel nettopp gått inn som 20 prosent eier i bioenergiselskapet Arba Follum AS.

Selskapene vil sammen sette i gang et utredningsarbeid med sikte på å sette i gang flere utviklingsprosjekt innenfor "det grønne skiftet".

Deltagere i dette arbeidet vil være Trysil kommuneskoger, Eidsiva Bioenergi og Statskog