Hopp til hovedinnhold
Rådyrbukk i det grønne
Kjartan Trana
Jakt og fiske

Startskuddet går for høstens jakt

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Jakt på rådyrbukk er starten på høstens største friluftsopplevelser for tusener av jegere.

Mens vanlig rådyrjakt åpner 25. september, er det jakt på rådyrbukk allerede fra og med 10. august. Dette er en etterlengtet jaktstart for svært mange jegere i Norge.

- Bukkejakta er starten på årets desidert beste periode. Friluftsopplevelser står i kø, det er intenst spennende og kjøttet vi høster er sunt og godt, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

45 000 rådyrjegere

Det er om lag 45 000 aktive rådyrjegere i Norge. Av disse er det om lag 3 000 kvinnelige jegere. Kvinneandelen blant rådyrjegere er langt høyere blant de yngre jegerne.

Rådyrjakt

2020-2021

Menn

Kvinner

SUM

Under 20 år

1 340

260

1 600

20-29 år

5 430

930

6 360

30-39 år

7 250

690

7 940

40-49 år

8 610

600

9 210

50-59 år

9 240

460

9 700

60-69 år

6 540

120

6 660

70 år eller eldre

3 230

30

3 260

SUM

41 640

3 090


Færre påkjørsler

Tall fra SSB viser at 5800 rådyr ble påkjørt og drept i trafikken i jaktåret 2019-2020. I tillegg kommer et betydelig antall som blir påkjørt av tog.

- En bærekraftig forvaltning og godt regulert stamme gir reduserte beiteskader, færre påkjørsler og sunt vilt, sier Jo Inge Breisjøberget.

Befolkningsnær jakt

Rådyrjakt foregår ofte i kantsoner, gjerne i skogbelter ned mot dyrka mark. Jaktområdene er ofte nært tettbygde strøk og kan skje helt inn mot byområder.

Rådyr er det minste av det som regnes som storvilt i Norge. Bukkejakt er kun tillatt med rifle og uten bruk av hund. Lokkejakt og posteringsjakt er de mest vanlige jaktformene.

Felte rådyr over år og i ulike fylker

Antall felte rådyr viser en økende trend over tid (tall fra SSB):

2012 - 2013

25 890

2013 - 2014

26 690

2013 - 2014

25 710

2014 - 2015

26 590

2015 - 2016

27 700

2016 - 2017

30 380

2017 - 2018

33 280

2018 - 2019

29 520

2019 - 2020

31 920

2020 - 2021

34 300

Totalt ble det skutt 34 300 rådyr i sesongen 2020-2021. De tre fylkene hvor det felles flest rådyr i Norge er Viken (9580), Trøndelag (6300) og Agder (4960).

Viken

9 580

Trøndelag

6 300

Agder

4 960

Innlandet

4 330

Vestfold og Telemark

4 250

Møre og Romsdal

1 840

Rogaland

1 650

Nordland

1 140

Vestland

200

Oslo

70