Hopp til hovedinnhold
Rødrev i Troms
Kjetil Letto
Jakt og fiske

Skyt heller rev enn rype

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Rypejakta går inn i sin siste fase. Statskog oppfordrer jegerne til heller å jakte på rypas verste fiende.

– Vinterjakt tærer på bestanden. Antall ryper i terrenget nå har mye å si for hvor mange det blir til høsten. Jo flere stamfugl, desto bedre, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog. Rypejakta varer ut februar i sør og til 15. mars de fleste steder i nord. Brorparten av jegerne jakter på høsten, men en del holder koken vinteren gjennom.

– Med mer dagslys og finere vær, er jakt på denne tiden av året en fin naturopplevelse. Vi unner jegerne jakta, men oppfordrer likevel til heller å skyte smårovvilt som rev, mink og mår, sier han.


Mindre rype, mer rev

Rypebestanden har vært på full fart nedover de siste årene. Jaktsesongen 2010/2011 ga en hyggelig oppgang, men 195 000 skutte ryper er likevel bare halvparten så mange som ti år tidligere. Samtidig skytes det svært få rev i forhold til tidligere. Sist jaktsesong ble det registrert 24 000 skutte rødrev, som også er halvparten av hva som var vanlig på 70-tallet.

– Færre ryper og flere rev er en uheldig kombinasjon, som også rypejegerne har all grunn til å ønske snudd, mener fagsjefen i Statskog. Reven er et av de mest effektive rovdyrene. Dersom den kommer over egg og fugleunger, spiser den det den kan få, ikke bare fra rype, men også skogsfugl og hare.


Rev i dagslys

Tradisjonelt er rovdyra vanskeligere å jakte på enn rype og annet småvilt. På seinvinteren er forskjellen mindre.

– Rypa er vanskeligere å komme inn på nå enn om høsten, så for de fleste er nok jaktopplevelsen viktigere enn matauken. Samtidig er det nå revejakt er på sitt beste, sier Breisjøberget.Revene er i brunsttiden og er aktive større deler av døgnet. De er ikke bare lettere å få øye på.

– Jegeren bruker gjerne lokkefløytene som etterlikner dyr i nød. Det gjør revene nysgjerrige og de kommer fram for å se om det er en matbit å få. Revene er sultne nå og mer tilbøyelige til å gå på åte.På Statskogs grunn er rypekvotene stort sett de samme nå som på høsten. Og det er ikke aktuelt å korte ned jaktsesongen, selv om det gjøres en del andre steder.

– Å stenge jakta tidligere er ikke opp til oss alene. Og det skal nok mer tungtveiende argumenter til,siden kvotene ikke blir skutt på denne tiden av året. Men det er gode grunner til å be rypejegerne sikte på reven i stedet, sier Jo Inge Breisjøberget i Statskog. Rødrevjakta varer til 15. april i hele landet, mårjakta til 15. mars.

Les mer om jaktkort på smårovvilt