Hopp til hovedinnhold
Rype Saltfjellet Kristian Sivertsen
Kristian Sivertsen
Hytter og friluftsliv

Rypa ut, laks inn

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Li- og fjellrypa er ute av rødlista, men den norske villaksen er kommet inn.

Artsdatabanken har denne uka lansert Norsk rødliste. Ifølge direktør Bjarte Rambjør Heide viser tallene at andelen truede arter øker og at artsmangfoldet i Norge går feil vei. Ni av ti truede arter er i tilbakegang.

Den mest åpenbare utviklingen fra 2015 til 2021 er at klimatiske endringer blir vurdert til å påvirke stadig flere norske arter negativt. Men fortsatt er det arealinngrep som er "verstingen". Les mer om konklusjonene og tallene fra Artsdatabanken her.

Gledelig om rypa

Fjell- og lirype er nå tatt ut av den norske rødlista. Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget, tror økt kunnskap og en mer bærekraftig forvaltning bærer frukter.

- Bestanden viser en kraftig nedgang over tid, men nedgangen har stoppet opp. Dette beror nok på mange forklaringer. En av dem er at vi nå har langt større kunnskap og bedre verktøy for en bærekraftig høsting av rypebestanden gjennom jakt, sier Breisjøberget som selv har tatt doktorgrad i rypeforvaltning.

Han understreker samtidig at klimaendringer og arealtap gjør situasjonen krevende for rypebestanden.

- Fokuset på å ivareta rypas leveområder er heldigvis blitt stadig sterkere. Det er avgjørende for å ha levedyktige bestander også i framtida, sier Breisjøberget.

Les mer om Statskogs forvaltningsmodell for rype her

Kraftig signal

Informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad, håper folk legger merke til at symboltunge, viktige arter for Norge nå er på rødlista.

– Det at begge våre nasjonalskatter – villrein og villaks – nå havner på lista, er et kraftig signal til oss alle om at vi ikke har klart å føre en politikk som ivaretar disse nøkkelartene, sier Espen Farstad på forbundets nettsider.