Hopp til hovedinnhold
7115322169 B9C62248Fb K
Jakt og fiske

​Rekordlang venteliste for villreinjakt

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Interessen for villreinjakt hos Statskog har økt ytterligere i år og satte ny rekord. Over to tusen søkere står på venteliste etter tildeling. Statskog har gjennomført trekning blant alle interesserte. Og etterspørselen er langt høyere enn tilbudet.

- Vi har 127 tilbud i Dovre og Njardarheim og 2175 søkere.Det skjer ingen forskjellsbehandling når det gjelder å få tildelt jakt. Vi trekker blant alle som søker, og alle har akkurat like store muligheter hos Statskog. I år står vi igjen med over 2000 søkere på venteliste, forteller fungerende fagsjef jakt og fiske i Statskog, Kristian Eiken Olsen.

Interessen for villreinjakt har økt kraftig de siste årene

- Dette er en jakt som har pågått siden istiden, og er litt annerledes enn annen storviltjakt. Det frister tydeligvis stadig flere, sier fungerende fagsjef jakt og fiske i Statskog, Kristian Olsen.

Villreinjakt pågår i perioden 20. august til 30. september, da fjellet kanskje er på sitt aller vakreste. Det stilles ingen særskilte krav til villreinjakt, ut over ordinære krav som stilles til all storviltjakt. Stadig flere gjennomgår imidlertid kurs i villreinjakt.

- Det er en urpreget type jakt. Jakta foregår langt til fjells og det er vanskeligere å felle villrein enn de fleste tror. Dyrene har en nomadisk adferd og beveger seg over store områder. Reinen er vanskelig å skille fra resten av fjellet, og små høydeforskjeller i terrenget kan lett skjule hele flokker. Til syvende og sist må du komme så nært som 100-150 meter unna dyret – uten at du har skremt det over alle hauger, forteller Olsen som selv holder kurs i villreinjakt i Njardarheim.

Villreinjakt er oftere solo-jakt enn annen storviltjakt. Skulle du lykkes i å felle et dyr, er det starten på en fysisk krevende opplevelse.

- Skyter du villrein langt til fjells, parterer du dyret på fjellet og bærer tungt i timevis før du kommer ned igjen. Dette gir en rå opplevelse som stadig flere ønsker seg, sier Kristian Eiken Olsen.

Kontaktperson i Statskog: Kristian Eiken Olsen, fungerende fagsjef jakt og fiske tlf. 905 33 793

FAKTA om villreinjakt

Elg og hjort utgjør hovedtyngden av storviltjakta i dag, etter at disse bestandene økte sterkt på midten av forrige århundre. Før 1950-tallet var villrein relativt dominerende innen storviltjakt.

I Norge har vi villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Av rundt 30 000 dyr befinner omtrent halvparten seg på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner, men av Klima- og miljødepartementet gjennom fylkesmenn og villreinnemder.

I fjor ble det felt noe over 6000 villrein i Norge, snaut 400 færre enn i 2015. Bestanden overvåkes nøye. Jakt regnes som en nødvendig del av forvaltningen for å opprettholde dyr i god kondisjon og stabile bestander.

Felte villrein 2004-2016:

2004: 3895 2005: 4817 2006: 5091 2007: 4670 2008: 5155 2009: 5098 2010: 5447 2011: 5423 2012: 5451 2013: 7140 2014: 7944 2015: 6500 2016: 6129 (Kilde: Statistisk sentralbyrå)