Hopp til hovedinnhold
Mink Terje Kolaas 1920
Terje Kolaas
Jakt og fiske

Høysesong for jakt på mink

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Villmink kan utrydde en fuglekoloni på få timer. Nå pågår den organiserte jakten på minkene for fullt.

Jakten gjøres unna før minkene får kull på våren.

– Vinteren er rett tid for villminkjakt fordi vi da effektivt begrenser neste års reproduksjon. Mink forsvarer området sitt aggressivt, og i perioden fra mai til desember tar de i stor grad selv knekken på nye kull som forsøker å etablere seg. Til tross for store kull vokser bare fem-seks unger opp, sier fungerende fagsjef Kristian Eiken Olsen i Statskog.

Mink ble introdusert i Norge i 1927 da den første minkfarmen ble etablert på Vestlandet. Allerede tre år senere var den første villminkstammen etablert på grunn rømming fra anlegg.

I dag finnes villmink i hele landet. Ingen annen fremmed art i norsk fauna gjør større skade.

– Vi ser nå at minken også tar seg opp i fjellet. Jeg har selv fanget mink på snaufjellet der det vanligvis ferdes reinsdyr, sier fagsjefen i Statskog.


Forsvarsløse fugler

Mink er både dyktige svømmere og gode klatrere. De trives best langs kysten og vassdrag.

– Som biologisk art er minken fantastisk til å tilpasse seg, men utgjør et helt nytt trusselbilde for bakkehekkende fugler. I noen områder er fuglearter helt utryddet, sier Kristian Eiken Olsen i Statskog.

Statens naturoppsyn driver målrettet utrydningsjakt på villmink i naturreservater hvor sjøfugl hekker. Jakt skjer ved utsetting av feller eller med spesialtrente hunder, som viser hvor minken sitter.

– Fuglene har lite vern mot mink når de ligger på bakken og passer på eggene. Når mink oppdager en koloni, kan de utrydde hele kolonien på noen timer fordi de ser sjansen til å samle mye mat på kort tid med liten innsats, sier rovviltansvarlig Jon-Erling Skåtan i Statens naturoppsyn.

Minkens ankomst har gått hardt ut over rødlistete arter som makrellterner, teist og fiskemåker. Alle har hatt en sterk tilbakegang over tid. Mink er hamstrere, som betyr at de dreper mer enn de kan spise der og da.

– Villmink går også løs på fuglefjellarter, særlig lundefugl, sier Skåtan.


Satt ut i god tro

Det finnes ingen gode beregninger av minkbestanden i Norge, men det fanges litt over 5000 mink i året, ifølge Statistisk sentralbyrå. Minkjakt er en del av smårovviltjaktkortet til Statskog, landets største grunneier.

– Det er ingen grunn til å tro at bestanden er på vei nedover, snarere tvert imot. Et mildere klima gjør det enklere for mink å klare seg, med flere åpne vassdrag, sier Kristian Eiken Olsen i Statskog.

Historien om mink er et av flere eksempler menneskeskapte naturproblem.

– Mink ble innført i beste mening, med et ønske om å skape en næring. Så slo det helt feil. Kanadagjess er et annet eksempel på konsekvenser man ikke så for seg. De ble også satt ut for jaktformål, men har kommet i konflikt med jordbruket på grunn av beiteskader, sier Olsen.

Av nyere dato er villsvin eksempel på fremmed art i ukontrollert utvikling. Etter at villsvinet ble gjeninnført i Sverige har en bestanden der økt til 150 000 dyr på 20-25 år. Streifdyr tar seg nå inn i Norge.


Antall mink felt i jaktåret 2015/2016:

Østfold : 270

Akershus: 120

Hedmark: 230

Oppland: 210

Buskerud: 140

Vestfold: 190

Telemark: 170

Aust-Agder: 210

Vest-Agder: 310

Rogaland: 600

Hordaland: 650

Sogn og Fjordane: 150

Møre og Romsdal: 500

Sør-Trøndelag : 240

Nord-Trøndelag: 180

Nordland: 720

Troms: 290

Finnmark: 120

(Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Les mer om Statskogs tilbud om jakt her