Hopp til hovedinnhold
Fjellrype
Kjartan Trana
Jakt og fiske

Positiv utvikling for rype og skogsfugl

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Ferske tall fra Statskog viser en historisk sterk økning i rypebestanden i Nordland og Troms. Lenger sør i Norge varierer tallene mer.

Tellingene viser en klar hovedtrend: Det er bra med fugl og reproduksjonen er sterk på de fleste av Statskogs jaktområder.

- Med noen unntak, er det bra tall for hele landet. Den historiske økningen i nord indikerer at Statskogs modell for bærekraftig forvaltning fungerer, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Ivaretar livskraftig bestand

Breisjøberget, som selv har doktorgrad i rypeforvaltning, mener stengte jaktområder og streng regulering da bestanden var lav kan ha vært avgjørende.

- Dette bidro til at vi beholdt en livskraftig bestand som nå øker, når forholdene ligger til rette for det i naturen, sier Breisjøberget.

Her kan du lese mer om Statskogs forvaltningsmodell

Årlig kontroll av bestandene

Det vil alltid være naturlige svingninger og sykluser i bestandene. Dette påvirkes først og fremst av predasjon, smågnagersykluser og værforhold. Statskog bruker store ressurser på årlig kontroll av bestandene.

- Slik unngår vi å trykke bestandene for lavt med jakt i dårlige år, og kan trygt slippe til flere i gode år, sier Breisjøberget.

Omfattende tallmateriale til grunn

De siste ukene har statsforetaket fått rapporter fra tellinger langs mer enn 2 200 kilometer takstlinjer i nord og sør.

- Det er 400 kilometer mer enn i fjor. Dette er svært høyt i internasjonal sammenheng og gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag enn vi noen gang har hatt, sier Breisjøberget.

Områder stenges for jakt dersom kyllingproduksjonen er for lav, og reguleres dersom jakttrykket er for høyt.

Fellingstall

I sesongen 2020-2021 ble det i Norge totalt felt 176 500 ryper, 9 490 storfugl og 18 180 orrfugl (SSB). Årets rype- og skogsfugljakt åpner 10. september.

Ønsker du flere nyheter fra Statskog? Her kan du abonnere.

Her finner du alle episoder av Jakt- og fiskepodden

Jax (8) har vært med på taksering i Rendalen Jonas Hagen

Jax (8) har vært med på taksering i Rendalen

RYPETALLENE

Nordland og Troms er inndelt i 11 takstområder. Det er variasjoner innenfor områdene, men 10 av 11 viser oppgang. Kun ett område, Sør-Troms, har en marginal nedgang.

I Indre Troms var det for inntil få år siden strenge reguleringer og stengninger. Utviklingen er svært positiv, og viser nær en dobling i rypetetthet.

Statskogs taksering av jaktområder i Sør-Norge viser en noe mer variert utvikling.

Njardarheim (Sirdal mv): høy rypetetthet og middels kyllingproduksjon.

Rendalen (Innlandet): lav rypetetthet og lav kyllingproduksjon.

Fulufjellet i Ljørdalen (Innlandet): høy tetthet (svært kraftig økning) og høy kyllingproduksjon.

Drevfjellet (Innlandet): høy tetthet og høy kyllingproduksjon

Kongsvold (Trøndelag): lav tetthet og lav kyllingproduksjon

Drivstueutmålet (Trøndelag): høy tetthet og middels kyllingproduksjon

Røros (Trøndelag): høy rypetetthet og middels kyllingproduksjon

SKOGSFUGLTALLENE

Salten (Nordland): lav tetthet og lav kyllingproduksjon.

Helgeland (Nordland): middels tetthet og høy kyllingproduksjon.

Bangdalen (Trøndelag): middels til lav tetthet og lav kyllingproduksjon

Røros (Trøndelag): middels til lav tetthet og høy kyllingproduksjon.

Gravberget (Innlandet): høy tetthet og høy kyllingproduksjon

Ljørdalen (Innlandet): middels til lav tetthet og lav kyllingproduksjon

Finnemarka (Viken): høy tetthet og høy kyllingproduksjon.

Sølvverket i Kongsberg (Viken): høy tetthet og høy kyllingproduksjon.

Gjerstad (Agder): middels tetthet og høy kyllingproduksjon.

Se resultatene fra Statskogs rype- og skogsfugltellinger for 2022 her