Hopp til hovedinnhold
Foto-John-Lambela-H30A1902
John Lambela
Hytter og friluftsliv

Påskegodt til fjellreven

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Fjellreven i Indre Troms tok en svipptur ut av hiet og kunne konstatere at karene i Statskogs fjelltjeneste sikret påskegodtet.

De var nemlig på befaring i Indre Troms ved inngangen til årets påske og sjekket blant annet fiskekort, skuterkjøring, hytter og rovdyraktivitet.

Og ikke minst svingte de innom en av foringsautomatene som skal bidra til å berge fjellreven. Det skulle vise seg å være nyttig, fordi det var føket godt med snø inn i rør og tønner som skal bidra til at også framtidige generasjoner får oppleve den vakre skapningen. Litt senere kunne Kjetil Letto og Tore Bjørnstad i Statskog Fjelltjenesten fornøyd konstatere at en av fjellrevene levde i beste velgående, da den tok en tur ut av hiet for å kjenne påskedraget i lufta.

IMG_0635 Trond Gunnar Skillingstad

Statskog Fjelltjenesten kontrollerer at forstasjonene for fjellrev fungerer som de skal. Her ved en stasjon i indre Troms.

Statskog Fjelltjenesten følger opp fjellreven på oppdrag fra SNO. Selv om fjellreven ble fredet i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp igjen til et levedyktig nivå. Bestanden er liten og sterkt fragmentert i Norge og Sverige. Ved siste revisjon av norsk rødliste for arter i 2015 er fjellreven fremdeles klassifisert som kritisk truet.

Siden 2005 er det iverksatt flere tiltak for å øke bestanden, og siden 2010 har bestanden av voksne individer økt. Tall fra overvåkingen i 2018 viser minimum 192 individer, som er en vesentlig oppgang i fra tidligere år.

Les mer om fjellreven og arbeidet for å redde den på Miljødirektoratets sider her: https://www.miljostatus.no/fjellrev/

Vil du ha varsel om nyhetssakene våre? Det er gjort på et øyeblikk her.