Andre nyheter

Olofsson skal lede Statskogs styre

Portrett
Trond Gunnar Skillingstad

Gunnar Olofsson fikk fornyet tillit som styreleder i Statskog i perioden 2019-2021. Med endret sammensetning av styret er det nå flertall av kvinner i Statskogs styre.

Det nye styret ble valgt av foretaksmøtet 27. juni og består av følgende:

Leder: Gunnar Olofsson (gjenvalg)
Nestleder: Eli Reistad (gjenvalg)
Medlem Christine Tørklep (gjenvalg)
Medlem Ole Johan Jonsson Eira (gjenvalg)
Ellen Tveit Klingenberg (ny)
Tom-Rune Eliseussen* (gjenvalg)
Siw Anita Kvam* (ny)

* Valgt av de ansatte i Statskog SF.

Les mer på regjeringen.no

Styreleder i Statskog - Gunnar Lien Silje Holter