Hopp til hovedinnhold
Fjellrype i Børgefjell
Steinar Johansen
Jakt og fiske

Norsk rypeforvaltning vekker internasjonal interesse

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Nå skal 50 000 rypejegere ut i fjellet. Norge viser vei internasjonalt med bærekraftig forvaltning av bestanden.

- Norge er i front på reelle tall for rypeproduksjon og avskyting under jakta. Det gir oss et unikt grunnlag for en sikrere regulering av jakta, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget.

Statskogs modell hviler på Breisjøberget egen doktorgrad i rypeforvaltning. Nå presenterer statsforetaket modellen gjennom en egen webplattform statskog.no/rypeforvaltning som er kvalitetssikret av landets fremste rypeforskere.

Innsyn og tillit

I år viser tellingene at rypejakt kan tillates på store deler av Statskogs jaktområder i Norge. Områder i indre Troms som har vært stengte i flere år, åpnes nå igjen. Enkelte områder i ytre Troms stenges fordi bestanden ikke tåler jakt, slik som på Senja.

- Vår nye rypeweb skal gjøre det enkelt for alle å vite hvorfor vi både åpner og stenger for jakt. Dette håper vi kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning ytterligere, sier Breisjøberget.

Han har hatt flere internasjonale forskere på besøk som ønsker å lære mer om Statskogs forvaltning. Presentasjon av modellen på internasjonale kongresser vekker også oppsikt.

- Vi har tatt store steg de siste årene for å skaffe kunnskap om ryper og rypejakt, og det ser ut til at vi viser vei for resten av verden, sier Breisjøberget.

Norge tar ledertrøya

Landbruks- og matdepartementet har overtatt ansvaret for jaktbart vilt. Statssekretær Widar Skogan ser på Statskogs arbeid som viktig for å løfte den norske forvaltningen.

- Jeg er imponert over Statskogs forvaltning av rypebestanden, og at verden nå ser til Norge for å skaffe seg bedre kunnskap på området. Det er viktig og riktig at Norge tar denne ledertrøya, sier Skogan.

Gunnar Lien, Widar Skogan og Jo Inge Breisjøberget Trond Gunnar Skillingstad

Gunnar Lien, adm.dir i Statskog, Widar Skogan, statssekretær i LMD, og Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog

Jegerforbundet vil ha mer kunnskap

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund heier fram forskning og kunnskap.

- Vi vil at både vi og etterkommerne våre kan nyte godt av de fantastiske ressursene som norsk natur byr på. Derfor er vi svært tilfredse med at Statskog følger oppfordringen vår om å være et lokomotiv i kunnskapsutviklingen for bærekraftig forvaltning, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog?

Interessert i jakt og fiske? Se våre tema i Jakt- og fiskepodden

Fakta om rypejakta

Rypejakta i Norge åpnes 10. september. I jaktåret 2020-2021 ble det felt 176 500 ryper fordelt på 48 500 jegere (tall fra SSB). Norges tre største rypefylker er Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark.

Fylkesvis fangstfordeling i jaktåret 2020-2021:

2020-2021LiryperFjellryper
SUM
Trøndelag - Trööndelage
45 100
10 100
55 200
Innlandet
24 000
4 700
28 700
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku
18 500
10 000
28 500
Nordland - Nordlánnda
12 600
7 400
20 000
Viken
10 200
2 600
12 800
Vestland
4 800
6 700
11 500
Agder
5 200
2 100
7 300
Vestfold og Telemark
4 100
1 800
5 900
Møre og Romsdal
1 500
3 000
4 500
Rogaland
700
1 300
2 000
Oslo
-
-

Det har over tid vært en nedgang i rypebestand og antall felte ryper, noe som har ført rype inn på rødlista. Nedgangen har nå flatet ut, noe som kan lede til at rypa tas ut av rødlista.

Slik er utviklingen av felte ryper siste ti år:

Jaktsesong
Jaktsesong
Fjellrype
SUM
2011-2012
150 350
78 650
229 000
2012-2013
77 500
42 400
119 900
2013-2014
99 850
51 700
151 550
2014-2015
140 000
82 450
222 450
2015-2016
111 450
63 500
174 950
2016-2017
118 100
63 800
181 900
2017-2018
107 200
59 600
166 800
2018-2019
124 000
57 900
181 900
2019-2020
104 200
45 100
149 300
2020-2021
126 800
49 700
176 500

Fokuset og utfordringene er ulike i de forskjellige verdensdelene. I deler av Asia er for eksempel tyvjakt for matauk et stort problem. I USA er det mest fokus på hvordan leveområdene for ulike arter påvirkes over tid. I Europa, og spesielt Skandinavia, forklares bestandssvingninger langt mer ut fra hvordan rovvilt påvirker bestandene

Det siste tiåret har Statskog samarbeidet med jegerne om fangstrapportering i store jaktområder. Samtidig har selskapet økt innsatsen mye innenfor taksering. Mer enn 1800 kilometer takseringslinjer gås nå for å estimere bestandene av rype og skogsfugl før hver sesong.

Samarbeidet med jegerne om fangstrapportering er unikt. I andre deler av verden brukes stort sett få og begrensede takseringer og spørreundersøkelser, noe som grunnlaget mer usikkert.