Hopp til hovedinnhold
Laksefiske Ann Sissel Bjørklid
Ann Sissel Bjørklid
Jakt og fiske

Millionstøtte til Reisa Villakssenter

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Reisa villakssenter skal bli en motor for kompetanse, formidling og verdiskaping rundt villaksen. Nå går Statskog inn med 1,5 millioner for å støtte senterets etablering og utvikling.

Reisa har om lag 90 kilometer lakseførende strekning. På grunn av lav gytebestand ble vassdraget stengt for laksefiske i fjor. Det åpnes heller ikke for laksefiske i elva i år. Pukkellaks gjør utfordringsbildet framover ekstra krevende.

Statskog bidrar nå med 1,5 millioner kroner knyttet til å etablere og utvikle villakssenteret.

Fra markeringen på Reisa Villakssenter Trond Gunnar Skillingstad

Fra markeringen på Reisa Villakssenter F.v. Knut Wilhelmsen (styreleder i Villakssenteret), Gunnar Lien (adm.dir i Statskog) og Sandra Borch (Landbruks- og matminister)

- Får større utviklingskraft

- En satsing på kunnskap, formidling og næringsutvikling rundt villaks i Reisaelva har aldri vært viktigere. Jeg er glad for at bidraget fra Statskog gjør at villakssenteret står stødigere og får større utviklingskraft. Dette senteret er både en viktig og riktig satsing, og jeg håper dette kan bidra til at Reisaelva igjen blir en perle for laksefiske og en motor for verdiskaping i regionen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Innsikt, innsats og stolthet

Det er flere årsaker til at Statskog nå går inn med midler til villakssenteret i Reisa. Utvikling av kunnskap og formidling rundt villaksen kan gi innsikt og innsats som gjør at elva igjen kan friskmeldes. Det vil gi utallige laksefiskemuligheter på Statskogs grunn i Reisa.

- Denne elva er også viktig for næring, opplevelser og stolthet i regionen. For oss handler dette først og fremst om å ta ansvar i en region hvor vi er en stor og viktig grunneier på vegne av fellesskapet, sier regionsjef for Statskog i Troms, Knut Fredheim.

- Kjærkomment bidrag

Representant for Reisa villakssenter, Odd Rudberg, er glad for pengebidraget som nå kommer.

- Med Statskog på laget blir satsingen vår mer robust. Det er en organisasjon med mye kunnskap om fag og forvaltning. Samtidig er det avgjørende for oss å etablere en solid og sunn økonomi, så 1,5 millioner kroner er svært kjærkomment, sier Odd Rudberg.

Utdeling av fiskestenger ved landbruks- og matminister Sandra Borch Trond Gunnar Skillingstad

Utdeling av fiskestenger ved landbruks- og matminister Sandra Borch

Gratis fiskestenger

Som en ekstra markering av støtten til villakssenteret overrakte statsråd Sandra Borch, på vegne av Statskog, 200 fiskestenger til Norges Jeger- og Fiskerforening Troms for å inspirere barn og unge til fiske.

- Dette gjør det enda enklere for oss å gi alle mulighet til å få fiskefeber, så denne gaven vil komme mange til gode. Det gir jo ekstra mening i en region med høy tilgjengelighet til det som antakelig er landets beste fiskemuligheter, sier leder av Norges Jeger- og Fiskerforening Troms, Siw Enoksen Hansen.

Ønsker du å abonnere på nyheter fra Statskog? Registrere deg her.

Glade mottakere og givere av fiskestenger!  F.v. Karl P. Yeong og Siw Enoksen Hansen (NJFF Troms), Gunnar Lien (adm.dir. Statskog) og Sandra Borch (landbruks- og matminister) foran glade barn- og unge i Troms. Trond Gunnar Skillingstad

Glade mottakere og givere av fiskestenger! F.v. Karl P. Yeong og Siw Enoksen Hansen (NJFF Troms), Gunnar Lien (adm.dir. Statskog) og Sandra Borch (landbruks- og matminister) foran glade barn- og unge i Troms.