Hopp til hovedinnhold
Rypejeger i Njardarheim
Trond Gunnar Skillingstad
Jakt og fiske

Kraftig nedgang i rypefangst

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Rypefangsten er redusert med opptil 90 prosent på Statskogs jaktområder i Sør-Norge, men også i landet forøvrig er reduksjonen kraftig.

- Det er som forventet. Vi stengte populære områder i Sør-Norge og i Troms, fordi våre analyser tilsa at bestanden der ikke hadde et høstbart overskudd i år. Vi reduserte også jakttrykket i Midt-Norge. Dette gir et direkte utslag i fangsttallene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Godt grunnlag for anslag

Jaktsesongen for rype starter 10. september. Sesongen varer ut februar i hele landet, mens jakta går fram til 15. mars i Finnmark, Troms og deler av Nordland. Erfaringstall fra tidligere år viser at 90 prosent av rypefangsten gjøres i perioden 10. september til 1. november.

- Dermed kan vi med ganske stor sikkerhet anslå den totale fangsten allerede nå, sier Breisjøberget.

Interessert i jakt- og fiske? Følg oss gjerne i Jakt- og fiskepodden - Statskog i samarbeid med NJFF.

Rype Kjartan Trana

Geografiske forskjeller

Slik ser trendene ut for jaktsesongen 2019-2020:

Troms – nedgang på 25 prosent

Nordland – uttak om lag som i fjor, eller en svak reduksjon

Midt-Norge – nedgang på 35 prosent

Sør-Norge – nedgang på 90 prosent

Tallene for de ulike regionene gjelder kun Statskogs egne jaktområder. Statskogs tilbud utgjør en langt større andel av det totale rypejakttilbudet i Troms og Nordland enn sør for Nordland.

Bakgrunn for regulering

Statskog ønsker å gi flest mulig jegere mulighet til å jakte innenfor rammen av bærekraftig forvaltning. Til grunn for reguleringene ligger beregninger fra taksering og høstingstall over tid.

- Tallene tyder på at forvaltningsmodellen vår fungerer etter intensjonen. Etter sesongslutt vil vi foreta en mer finmasket analyse av de enkelte lokale områdene, sier Jo Inge Breisjøberget.

Hør om Statskogs rypeforvaltning i eposide 5 i Jakt- og fiskepodden.

Ønsker du å abonnere på nyhetsbrev fra Statskog?