Hopp til hovedinnhold
Elg i vinterlandskap
©J-R.Samuelsen/naturibilder.com
Jakt og fiske

Har du vært på elgjakt i høst?

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Statskog setter i gang en omfattende undersøkelse for å sjekke elgjaktas verdi i samfunnet.

Gjennom en spørreundersøkelse bes nå norske elgjegerne om å fortelle om jakta. Svarene vil brukes til å beregne helseeffekten av elgjakt og hvor viktig den oppleves for de nærmere 60 000 elgjegerne i Norge.

Har du vært med på elgjakt høsten 2019? Bli med på undersøkelsen her.

- Målet vårt er å utvikle analysemodeller som kan brukes på flere områder innenfor jakt, fiske og friluftsliv. Det vil gi oss et bedre grunnlag til å vurdere hva vi bør gjøre mer og mindre av, både for oss og for andre organisasjoner som legger til rette for bruk av norsk natur, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Arbeidet tar utgangspunkt i elgjakt. Det er valgt fordi det er et område hvor det allerede finnes en del data om jakt og jegere.

Trenger bedre faktagrunnlag

Statskog har en sektorpolitisk oppgave med å gjøre norsk natur tilgjengelig for rekreasjon og bærekraftig høsting. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ser frem til å få bedre tall om friluftsliv på bordet.

- Dette er spennende og viktige analyser. Vi vet at jakta har stor økonomisk betydning for mange grunneiere, men i tillegg er bærekraftig høsting og bruk av norsk natur god folkehelse for de mange tusen jegerne. Men vi trenger bedre faktagrunnlag for å vite hvor stor betydning friluftslivet har, både for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet, sier Bollestad.

Innvirkning på antall leveår?

Undersøkelser og analyser av elgjakta vil gjennomføres av selskapet Menon Economics på oppdrag fra Statskog.

- Vi vil se nærmere på om elgjakta utløser positive virkninger på folkehelse, naturopplevelser og det sosiale liv som man ellers ikke ville hatt. Dette vil blant annet omfatte vurdering av elgjakta sin innvirkning på antall leveår, sier prosjektleder i Menon Economics, Simen Pedersen.

Ønsker du å abonnere på Statskogs nyhetsbrev?


FAKTA

  • Program for å tallfeste den samfunnsmessige verdien av tilrettelegging for friluftsliv.
  • Første prosjekt vil måle samfunnsverdien av elgjakt
  • Fundamentet i de første analysene vil være nasjonale og internasjonale studier kombinert med en spørreundersøkelse blant norske elgjegere. Undersøkelsen gjennomføres i oktober og november.
  • Hovedtema i analysen av elgjakt vil være helseeffekt, sosiale effekter, opplevelsesverdi og kjøttverdi.
  • Målet er å etablere analysemodeller for tilretteleggingstiltak for friluftsliv generelt, slik som skilting, utbedring av stier mv.
  • Analysene utføres av Menon Economics på oppdrag fra Statskog SF.
  • Statskog SF er eid av staten. Eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.
  • Statskog har omfattende tilbud og tiltak for tilrettelegging for friluftsliv. Deler av arbeidet gjøres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet