Hopp til hovedinnhold
Jakt og fiske

Gratis fiskelykke til de yngste

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Sommeren står for døra, og med den følger muligheten for å oppleve fiskelykke. Alle barn under 16 år fisker gratis, og hos Statskog alle under 20 år. Så det er i alle fall ikke kjøp av fiskekort som stopper deg fra å gi dine barn de gode fiskeopplevelsene i sommer.

Fiskelykke Sissel Straume

Sommeren står for døra, og med den følger muligheten for å oppleve fiskelykke. Alle barn under 16 år fisker gratis, og hos Statskog alle under 20 år. Så det er i alle fall ikke kjøp av fiskekort som stopper deg fra å gi dine barn de gode fiskeopplevelsene i sommer.

Ingen land kan vise til så mange sportsfiskere som i Norge. Rundt halvparten av den voksne andelen av befolkningen fisker en eller flere ganger per år. Blant barn har andelen vært ennå høyere, men de siste åra har dessverre deltagelsen blant de yngste falt. Det er synd, for få naturopplevelser er mer spennende, lærerikt og givende enn sportsfiske!

Alle barn under 16 år fisker gratis i sommer-Norge. I saltvann er det fritt fiske med stang og håndsnøre. I ferskvann må de voksne ha grunneiers tillatelse, oftest i form av å kjøpe fiskekort, men barna fisker gratis i alle vann og vassdrag der det ikke er laks, sjøørret eller sjørøye.

- Statskog tar det enda lenger og tilbyr gratis fiske til alle under 20 år og alle over 67 år, sier Jo
Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog. Muligheten for de gode fiskeopplevelsene ligger spredt over hele landet. Vi ønsker alle velkommen med fiskestang i våre områder. Vi krever heller ikke at barn må be om gratis fiskekort.

- Har du noen gang tatt med deg barna ut på fisketur, så vet du hvilken glede dette innebærer. Hverdagen er alt for ofte preget av stillesitting og skjermer i alle varianter. Bruk sommeren til å renske opp i egen dårlig samvittighet og ta med deg barna ut, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

NJFF ønsker å gi barna en smak av det gode liv, og arrangerer «Fiskesommer» på 150 steder rundt om i landet i sommer. På dette gratisarrangementet kan de yngste få prøve seg på fiske, med lånt utstyr, under kyndig veiledning og med stor sjanse for å få fisk. Les mer om hvor og når det arrangeres Fiskesommer her: www.njff.no/fiskesommer

NJFF

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for jegere og fiskere med ca 118 000 medlemmer og ca. 570 lokalforeninger og 19 fylkeslag med egne fylkesadministrasjoner.
 • Hvert år tar NJFF med seg 130.000 barn med ut på tur, gjerne med fiskestang i handa!
 • Gjennom skolestangprosjektet delte NJFF og Statskog ut 140.000 gratis fiskestenger og pilkestikker til skoler og barnehager over hele landet.
 • Gjennom lokalforeningene utføres det en betydelig innsats innenfor ulike fisketiltak. Lokalforeningene besitter meget god lokalkunnskap om fisk, og har generelt god kompetanse om utøvelse av fiske.
 • NJFFs formål er å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom å sikre naturens produksjonsgrunnlag og gjennom allmennhetens adgang til å utøve jakt og fiske. NJFF skal sikre en bærekraftig høsting av vilt- og fiskeressursene gjennom jakt og fiske til glede for flest mulig motiverte utøvere.
 • I 2012 åpnet NJFF sitt jakt- og fiskesenter (JFS) på Flå. JFS kan tilby en rekke kurs og aktiviteter innen jakt og fiske, og vil være sentral i NJFFs satsning innen opplæring og kompetansebygging.

Statskog

 • Statskog er landets største grunneier. Statskog forvalter ca. 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge.
 • Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre.
 • Statskog sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn.
 • Statskog er den største tilbyderen av jakt og fiske til allmennheten.
 • Statskog tilbyr ”Statskogs Norgeskort” – et felles fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenning). Statskog tilbyr her gratis fiske inntil fylte 20 år og etter 67 år.
 • Statskog har rundt 75 hytter på korttids leie over hele landet.
 • Statskog tilrettelegger for allment friluftsliv.
 • Gjennom prosjektet Fiskelykke delte Statskog, NJFF og Den norske Turistforening ut 20.000 fiskestenger til barn over hele landet.

Les mer om innlandsfiske i Statskog