Hopp til hovedinnhold
Lirype Terje Kolaas Kun Web
Terje Kolaas
Jakt og fiske

Ønsker enkel rapportering

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Statskogs regionutvalg i Troms diskuterte jaktforvaltning i sitt mai-møte, og anbefaler at det innføres rapporteringsmetoder for å kartlegge antall jegere og uttak på Statskogs grunn i Troms. Løsningene for rapportering må være så enkle som mulig, mener utvalget.

Statskogs regionutvalg for Troms har i sitt andre møte i 2013 drøftet prinsippene for utøvelse av jakt og fiske på Statskog SFs grunn i Troms og Ofoten, det som er region Troms.

Forut for møtet, ble det avholdt et møte med Troms og Nordland jeger og fiskerforening, hvor Statskogs jakt- og fiskeansvarlige, Jo Inge Breisjøberget, presenterte resultatene fra Rypeforvaltningsprosjektet 2006-20011. Hovdkonklusjonene er at det er betydelig nedgang i antall ryper over hele landet og at årsakene til dette er sammensatte. Antakelig er den eneste måten en grunneier kan påvirke dette på, gjennom jegerne. For å få mer kunnskap om rypebestanden er det viktig å vite hvor uttaket skjer, når det skjer og hvor mange ryper som blir skutt.

I løpet av året kommer det ut ei bok om rypeforvaltning som Statskogs jaktansvarlige er medforfatter av, og da vil resultatene fra forskningsprosjektet bli grundig gjennomgått. Dette vli bli presentert på et åpent møte i Tromsø i løpet av høsten.

Regionutvalget er invitert til å si sin mening om hvilke prinsipper som skal legges til grunn ved forvaltningen. For Statskog som helhet er det av stor betydning at forvaltningen er kunnskapsbasert og bærekraftig, og at allmennheten gis tilgang til jakt.

Statskog vil følge opp regionutvalgets vedtak vedrørende rapporteringsområder og utarbeide forslag til videre arbeid med dette i nært samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund. Vi ønsker også å koordinere dette arbeidet for Nordland og Troms. De øvrige delene av vedtaket vil bli vurdert i budsjettsammenheng.

For nærmere opplysninger om rypeprosjektet kan Statskogs jaktansvarlige, Jo Inge Breisjøberget,
kontaktes på tlf. 907 52114 eller jib@statskog.no

Statskog er opptatt av rekruttering til jakt og innlandsfiske, og vil følge opp regionutvalgets vedtak gjennom støtte til et prosjekt som så langt har arbeidstittelen «revejakt i nord». Nærmere opplysninger om dette kan fås ved å kontakte Lars Frihetsli på tlf. 916 22026 eller lfr@statskog.no.

Regionutvalgets vedtak:

1. Statskogs regionutvalg Troms ønsker en bærekraftig bestand av småvilt, slik at allmennheten kan ha god tilgang til jakt.

2. Det beste grunnlaget for god forvaltning er kunnskap, og derfor anbefaler regionutvalget at det innføresrapporteringsmetoder for å kartlegge antall jegere og uttak. Løsningene for rapportering må være så enkel som mulig. I første omgang anbefaler regionutvalget at kunnskapsinnhentingen har en varighet på minimum tre år.

3. Regionutvalget ønsker at dialogen mellom Statskog og rettighetshavere og brukere skal være så god som mulig.

4. Statskog må arbeide for en fortsatt høy kvalitet på kunnskapsinnhenting, herunder taksering.

5. Regionutvalget ønsker at det skal innføres mulighet for alle til å kjøpe jaktkort for den enkelte kommune.

6. Regionutvalget ber Statskog SF i større grad se på smårovvilt som en jaktbar ressurs, spesielt med tanke på opplæring av nye jegere.

7. Innlandsfiske er en stor uutnyttet ressurs. Regionutvalget ber Statskog SF øke markedsføringen av mulighetene for fiske og vurdere innføring av ungdomsfiskekort for aldersgruppen 20-25 år.