Hopp til hovedinnhold
Elg Jim T Kristensen
Jim T. Kristensen
Jakt og fiske

Elgjakt for en hundrelapp

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Norge har en av verdens tetteste elgstammer. Statskog tilbyr lav pris og dagsturbasert elgjakt for å spre jaktgleden.

Mange tenker at man nærmest må bli født inn i et jaktlag for å få muligheten til å jakte elg. Det finnes imidlertid enklere veier inn til storviltjakt. Prisen er heller ikke avskrekkende.

- Vi har dagskort for elgjakt til 250 kroner. Blir det med flere på turen, betaler de bare hundre kroner. Med en slik billig og fleksibel løsning kombinerer vi rekruttering og god viltforvaltning, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Ordningen med enkeltmannsjakt på elg ble innført hos Statskog i 2013 og er blitt stadig mer populært i hele landet.

- I oppstartsåret solgte vi 48 kort. I 2017 hadde tallet økt til hele 665 kort. Dette bidrar til at Statskog løser sitt oppdrag med å gjøre jakt tilgjengelig for folk flest, forteller Breisjøberget.

Jaktkortene gjøres tilgjengelig etter at ordinær jaktperiode er gått ut. Samtidig bidrar enkeltmannsjakt til bedre regulering av elgstammen ved at større deler av kvoten tas ut.

- Jaktlag er utrolig sosialt og en veldig god læringsarena for yngre jegere. Samtidig håper jeg at erfarne jegere vurderer disse dagskortene som en mulighet til å ta med yngre og mer uerfarne jegere ut for å prøve elgjakt. Det skjer en forgubbing innenfor storviltjakt, så vi trenger en dugnad for å opprettholde gode, norske jakttradisjoner, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og fiskerforbund, Espen Farstad.

Norge har en av verdens tetteste elgstammer. Antall felte elg økte sterkt i perioden 1970-2000 og har nå stabilisert seg på rundt 30 000 dyr. Det er om lag 60 000 aktive elgjegere årlig. Over 90 prosent av disse er menn. Snittalderen på elgjegerne er 47 år og økende.

Det pågår en rekke tiltak for å skape økt rekruttering. Nytt av året er at Statskog og fjellstyrene tilbyr gratis jakt til førstegangsjegerne. I tillegg har Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforbund en rekke tilbud for å gi nye jegere en trygg og god oppstart gjennom opplærings- og introduksjonsjakt.

Statskog tilbud om jaktkort på elg

Vil du ha nyhetsvarsel fra Statskog?